Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/111241
Title: Agora S5 - 13 programmes
Other Titles: Prog 1 : Fuqxiex se nkunu qed nitħaddtu fl-2023? - Brendan Zerafa, Fr Ivan Attard, Joe Sciberras minn Servizzi Ewropej f'Malta, Joe Gerada / L-identità Maltija se tibqa’ Maltija? - Paul u Terry Muscat, Louis Vassallo
Prog 2 : Malta fid-dinja jew id-dinja f'Malta? – Dr Vassallo, Ms McNamara Missions Abraod, Training & Development Unit, Vanessa Frazier, Ambaxxatriċi, Neville Aquilina, Global Issues International Development & Economic Affairs, David Cassar, Direttorat Ġenerali għall-Politika, Relazzjonijiet Esterni u l-UE / In-naħla u d-dielja Maltija għadhom irendu? - Prof Evaraldo Attard, Simone Cutajar, Prof David Mifsud
Prog 3 : Il-politiku għandu data ta' skadenza? - Edwin Vassallo u Dr Marlene Farrugia / Temi assoċjati mal-politika, il-faqar u l-edukazzjoni - Dr George Vital Zammit, Rev Prof Charles Tabone u Dr Marie Louise Mangion
Prog 4 : Il-paċi hix ħolma inkella tistax isseħħ - Rev Christopher Caruana O.P, Imam Laiq Ahmed Latif (Ahmadiyya Muslim Jamaat Malta) u Gail Debono mill-Malta Humanist Society / Fejn se jwassluna l-kompjuters - Dr Christian Colombo u Dr Joshua Ellul, Lydin Camilleri u Jennifer Bellizzi
Prog 5 : Intervista esklussiva mal-MEP Alex Agius Saliba, bis-sehem tal-akkademiku Dr Jean Claude Cachia / It-tletin sena anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali - Sur Natalino Attard (Direttur Generali tad-Divizjoni tal-Governanza Lokali u Dr Mario Thomas Vassallo
Prog 6 : X’għalmitni l-politika? - Noyah Spiteri Hammet, Sergio Carbona, Matthew Mallia, Aldo Scicluna, Joanna Zingariello, Mario Antonio Vella / In-negozju u l-etika - Dr Kurt Borg, Dr Ivan Grixti, Philip Camilleri – Chamber for SMEs, Daniel Borg – Gozo Business Chamber
Prog 7 : Intervista mal-Isqof t’Ghawdex Mons. Anton Theuma - Michela Pace, Gorg Vella u Chris Mercieca / Il-politika fil-karnival - Prof. Godfrey Pirotta, Simone Chircop
Prog 8 : Il-Maltin jippreferu jaħdmu għal rashom - Gorg Vella u Chris Mercieca, Prof Louis Naudi u Dr Nathaniel Massa / Ir-rabta bejn is-soċjetà u l-ekonomija - Joe Gerada u l-Prof Philip Von Brockdorff
Prog 9 : L-attiviżmu fost iż-żgħażagħ ghadu attivat - Antonio Vittorio Cassar, (ASCS), Dawn Sammut (Moviment Graffiti), Nicole Zammit (Għaqda Università tal-Malti), Nicolai Vella (Junior College) / Il-ħajja f’Malta minn għajnejn il-Caritas - Anthony Gatt Direttur, Joe Zaffareze, Marica Cassar, PR and Fundraising officer, Andrè Bonello, Advocacy and media
Prog 10 : L-anzjanita: piżijiet u opportunitajiet - Prof tal-ġerantoloġija Marvin Formosa, Simone Ellul u Christian Vella mill-Università tar-Raba’ Età, Joe Vella / Il-Maltin huma poplu rrabjat? - Dr Luke Buhagiar, Claire Hollier, Dr Sergio Grech u Andrè Debattista
Prog 11 : Il-bini ġdid li tiela’ sabiħ jew ikrah - Carlo Mifsud, Prof Conrad Thake u Astrid Vella / Is-sitwazzjoni politika kurrenti f’Malta wara li l-Qorti qatgħet il-kawża fil-każ tal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet - Prof. Edward Warrington, Dr Michael Briguglio, Dr George Vital Zammit u l-ġurnalista Mark Laurence
Prog 12 : Il-bżonn ta’ riformu fil-qasam ġurnalistiku - Dr Therese Commodini Cachia u Rev Dr Joe Borg / L-Università tħoss il-polz tas-soċjetà jew magħluqa f’torri tal-elitisti - Prof Andrew Azzopardi, Dr Ruth Falzon, Matthew Falzon u Maria Ellul
Prog 13 : L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali bħala pilastru tal-Istat Malti - Charles Deguara (Awditur Ġenerali) u l-Prof. Edward Warrington / L-aspetti politiċi fil-produzzjonijiet lokali għat-televiżjoni – niddiskutu mal-producers u d-diretturi – Charles Stroud, Pierre Portelli, John Mallia u Dr Charles Xuereb
Authors: Department of Public Policy, University of Malta
Authors: Vassallo, Mario Thomas
Keywords: Politics, Practical -- Malta
Local government
Ethics
Current events
Education
Issue Date: 2023-01
Citation: Vassallo, M.T. (2023). Agora S5 [Radio series]. Malta: Campus FM
Abstract: Diskussjoni b’temi kurrenti li jolqtu l-interessi tal-pubbliku inġenerali.
Description: A discussion programme hosted by Dr Mario Thomas Vassallo.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/111241
Appears in Collections:Agora (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGORA_S5_EP01.mp3279.97 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP02.mp3279.33 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP03.mp3281.73 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP04.mp3280.55 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP05.mp3281.06 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP06.mp3275.57 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP07.mp3273.6 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP08.mp3270.97 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP09.mp3281.56 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP10.mp3279.8 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP11.mp3284.42 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP12.mp3279.58 MBUnknownView/Open
AGORA_S5_EP13.mp3282.89 MBUnknownView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.