Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/113510
Title: Agora S6 - 13 programmes
Other Titles: Prog 1 : Nistħarrġu l-Bibbja bħala testment politiku bejn min imexxi u min jitmexxa - Prof. Edward Warrington / Napprezzaw il-letteratura u l-mużika f’Jum Sibt il-Għid - Philip Farrugia Randon, Theresa Gauci, Charles Coleiro u Gabriel Vella
Prog 2 : L-isfidi soċjali u politiċi fil-Korea t’isfel - Prof Jone One Cheong, Antonella Galea Loffreda u Colin Fitz / l-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq il-partiti politiċi Maltin - Dr Jean Claude Cachia, Prof Roderick Pace u Andre P. Debattista
Prog 3 : Minn kolonja għas-sovranità: id-dekolanizzazzjoni ta’ Malta seħħet jew għadha magħna? - Dr Charles Xuereb, Prof Godfrey Baldacchino, ir-Rettur Alfred Vella, Dr Charmaine Portelli u Dr Mark Sammut Sassi
Prog 4 : Nistaqsu jekk għadx fadal studenti li jqisu t-tagħlim bħala gost - Prof David Mifsud, Dr Kurt Borg, u l-istudenti Sebastian Micallef u Anna Duca Frendo / Niffokaw fuq ir-rata baxxa ta’ fertilità fost il-Maltin u l-impatt soċjali u ekonomiċi - Dr Frank Portelli, Clyde Puli, Glen Spiteri, Glen Falzon
Prog 5 : Xandira speċjali ghall-okkazjoni tal-inkurunazzjoni tar-Re Karlu III tal-Gran Brittanja - Mario Thomas Vassallo, Clint Flores u Darren Chetcuti
Prog 6 : Ir-rabta bejn il-politika u l-arti mal-artist - Mark Schembri / Ir-rwol tas-Servizz Pubbliku fis-Soċjetà - Segretarju Permanenti Johan Grech / Il-ġlieda għall-jeddijiet u l-armonija soċjali - Dr George Vital Zammit, Prof Godfrey Pirotta u Andrè Debattista
Prog 7 : X’nambuha t-tielet lingwa? - Enya Putingiano, Nadia Lanzon, Charmaine Seguna u Elisa Saliba (Ghalliema) / X’tgħallimna l-università tat-triq - Dione Triganza
Prog 8 : Is-soċjetà ċivili fil-politika - Dr Michael Briguglio (in studio), James Debono (in studio), Andrè P. Debattista / Il-għala l-Università għandha bżonn l-istazzjon tar-radju tagħha - Celaine Buhagiar, Colin Fitz, Pierre Cassar
Prog 9 : Konferenza Nazzjonali: Il-qawwa tal-kelma: ir-retorika politika - Andre P Debattista, Christabelle Borg, Lara Stagno, Dr Anne Marie Thake, Clyde Puli u Dr Omar Seguna
Prog 10 : Nistħarrġu l-lingwa bħala mezz ta’ persważjoni politika - Prof Adrian Grima u Christa Boffa / Nirriflettu fuq Oliver Friggieri bħala ħassieb u kittieb politiku - l-Onor Dr Anġlu Farrugia, il-Ministru tal-Edukazzjoni l-Onor Dr Clifton Grima, il-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni l-Onor Justin Schembri, Dr Michael Spagnol (Kap tad-Dipartiment tal-Malti) u l-Prof Arnold Cassola
Prog 11 : L-edukazzjoni politika fuq il-kampus - Prof Edward Warrington, Dr George Vital Zammit, Dr Kurt Borg, Martina Grech / Il-qoran u l-bibbja - Il-Magistrat Dr Toni Abela
Prog 12 : Il-Kunsilli Lokali tletin sena mill-introduzzjoni tagħhom - Natalino Attard, Robert Tabone u Clare Bugeja / Is-saħħa u sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol u fit-toroq - Dr Luke Fiorini, George Darmanin,Raisa Ferranti u Kevin Agius
Prog 13 : Sehem il-każini tal-banda fil-mixja politika u soċjali ta’ Malta - Colin Fitz, Antonella Galea Loffreda u Dr Noel Camilleri, President tal-Għaqda Każini tal-Banda
Authors: Department of Public Policy, University of Malta
Authors: Vassallo, Mario Thomas
Keywords: Politics, Practical -- Malta
Local government
Ethics
Current events
Education
Issue Date: 2023-04
Citation: Vassallo, M.T. (2023). Agora S6 [Radio series]. Malta: Campus FM
Abstract: Diskussjoni b’temi kurrenti li jolqtu l-interessi tal-pubbliku inġenerali.
Description: The sixth series of Agora - a discussion programme with guests. Hosted by Dr Mario Thomas Vassallo.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/113510
Appears in Collections:Agora (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGORA_S6_EP01.mp3radio programme283.32 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP02.mp3radio programme279.31 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP03.mp3radio programme278.92 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP04.mp3radio programme277.85 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP05.mp3radio programme417.07 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP06.mp3radio programme278.6 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP07.mp3radio programme278.43 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP08.mp3radio programme272.87 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP09.mp3radio programme221.09 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP10.mp3radio programme219.75 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP11.mp3radio programme290.76 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP12.mp3radio programme276.52 MBUnknownView/Open
AGORA_S6_EP13.mp3radio programme277.49 MBUnknownView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.