Melitensia Works - ERCFADA Collection home page Statistics

Browse
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 133
Issue DateTitleAuthor(s)
1981Profil : L-imgħallem Mikiel FsadniArcikonfraternità ta' San Ġużepp (Rabat, Malta)
2015Qaddisin protetturi : storja ta’ belt marittimaCaruana, Anthony
2011Żewġ tislimietCaruana, Mario
2014Bini marbut mal-knisjaCaruana, Mario
20021902 - Sena ta' opri kbar fir-RotundaBorg, Joseph
2013Żewġ dokumenti marbuta mal-ventartal tal-fidda tal-artal ta’ Sant’AnnaFarrugia, Jonathan
2012Il-knisja Bażilika ta’ Marija Bambina fl-Isla u dak kollu li jagħnihaCaruana, Mario
2018Nofs seklu ta’ xogħol ta’ dekorazzjoni fil-Kolleġġjata Bażilika tal-Isla (1967-2017) (it-tieni parti)Caruana, Mario
2006Lejn il-50 sena mill-ftuħ tal-Bażilika (1957-2007) : l-użu tal-knisja ta’ San Filippu bħala parroċċa (it-tieni parti)Caruana, Mario
1993Intietef MostinCamilleri, J.J.
2009Id-devozzjoni lejn San Ġużepp f'BirżebbuġaBonnici, Chris
2007Il-proġett tal-umbrella artistika : kull deni ħudu b'ġidCalleja, Melvin
2015L-armar u t-tiżjin tal-festaVassallo, Nicholas
2016Xbihat ta’ San Nikola fil-knisja ta’ San Filep f’Ħaż-ŻebbuġGatt, Anthony
2004Ulied il-Kalkara - George Caruana 'ta' Ġakki'Caruana, Michael
2004Wirt il-knisja parrokkjali l-qadima li kellnaBorg, Joseph
2016Kappella San Publju MartriAssoċjazzjoni Publju ta' Malta
2012Il-fratellanza tal-madonna tar-rużarju fil-knisja arċipretali ta' San Filep Ħaż-ŻebbuġFenech, Mario
2011Il-fratellanza tal-Madonna tar-Rużarju fil-Bażilika Elenjana ta' BirkirkaraFenech, Mario
2011Xogħolijiet tal-fidda maħduma għall-parroċċa ta' Ħal Lija minn Pietro Paolo Troisi 1686-1743Għaqda Festi Esterni (Lija, Malta)
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 133

Discover Peer-Reviewed Content