Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/20135
Title: Il-'Muza Maltija' bhala test ta' referenza ghall-istharrig tal-poezija Maltija
Other Titles: Il-muza Maltija : antologija ta' poeti Maltin
Authors: Friggieri, Oliver
Keywords: Maltese poetry -- 20th century
Maltese poetry -- History and criticism
Maltese poetry -- Study and teaching
Issue Date: 1977
Publisher: Upper Secondary School Valletta
Citation: Friggieri, O. (1977). Il-‘Muża Maltija’ bħala test ta’ referenza għall-istħarriġ tal-poeżija Maltija. Hyphen, 1(1), 29-33
Abstract: Id-diffikultajiet li aktarx isib ruħu quddiemhom l-istudent jew l-istudjuz tal-ġrajja Ietterarja jistgħu jkunu l-punt tat-tluq għall-kontribut li jista' jagħti (fil-każ ta' studjuż) u għat-tiswir ta' reazzjoni pożittiva (fiI-każ ta' student) u jistgħu jkunu wkoll il-blata samma li kemm il-wieħed u kemm l-iehor jegħerqu minhabba fiha. Ngħidu aħna, I-każ ta' Ietteratura zgħira bħaIma hi l-Ietteratura Maltija, wieħed aktarx ikoIlu t-tentazzjoni jagħmilha ta' l-antikwarju devot li jfittex Ii jiġbor kull fettuqa li tista' tfettah, iżżewwaq u tiddiversifika I-oġġett ta' l-indaġ ni tiegħu. Hekk, fost ħwejjeg oħra, jista' ikun kemm perikuluż (għaliex jagħti valur lil ħwejjeg li huma, fiI-kuntest letterarju, bIa valur) u kemm extraIetterarju (għaliex ma jmissx iI-qalba ta' l-eżami estetiku) it-tiftix ta' elementi soċjali, politiċi, eċċ. li, għad li jagħtu sehemhom biex jissawwar il-kwadru ġenerali, jibqgħu dejjem 'il barra, bIa hila li jinserixxu ruħhom fiI-kwadru partikulari: I-apprezzament tal-kelma miktuba fil-kundizzjonijiet ta' żmien u ta' spazju li, madankollu, hi xi ħaga differenti (għaliex tmur Iil hinn) mill-kundizzjonament ta' dawn iż-żewġ forom aprioristiċi. Dan ma jfissirx li I-approach Ietterarju minn aspett soċjoIoġiku jew politiku m'hux komponenti siewi wieħed jasaI għall-konkluzjonijiet aħħarijiet tiegħu li, fil-limiti ta' dan id-diskors, ma jistgħux ma jkunux Ietterarji, jigifieri orjentati skond il-metodi differenti kif I-metafora verbali hi traduzzjoni ta' ħsieb, mentalita, persunalita u I-bqija.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/20135
Appears in Collections:Hyphen, Volume 1, No. 1 (1977)
Hyphen, Volume 1, No.1 (1977)
Scholarly Works - FacArtMal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musa Maltija bhala Test ta' Referenza ghall-lstharrig tal-Grajja tal-Poezija Maltija.pdf321.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.