Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/25555
Title: Lehen il-Malti (1940) - Ghadd 107-108 (Jannar-Frar)
Authors: Ghaqda tal-Malti (Universita')
Keywords: Maltese language -- Periodicals
Maltese literature -- Periodicals
Issue Date: 1940
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Ghaqda tal-Malti (Universita'). (1940). Lehen il-Malti : issue 107-108 : January-February 1940.
Abstract: The annual review of the student union, the Maltese Association - University. Lehen il-Malti includes a variety of poetic works, as well as academic studies and transcription work. Contents: Ghal gid ta’ lsienna – Ittra lil habib fuq xi drawwiet li qed jinbidlu ma’ ohrajn godda by Guze Cassar-Pullicino – Lil habsi mehlus by E. Serracino-Inglott – Habsi by Albert M. Cassola – It-twavel proto-Fenici ta’ Ras Xamra, originally written in English and titled ‘The Proto-Phoenician tablets of Ras Sharma’ and published in The Journal of the Royal University of Malta Literary Society by C. L Dessoulavy, translated into Maltese by Karmenu Sant – Nisel il-kliem by Guze Aquilina – Il-faqar : ghajn ta’ hniena by Kelinu Busuttil – Kotba godda – Taghrifa – Werrej tas-sena 1939-1940.
Description: Tiswija (published in Lehen il-Malti (1940) Ghadd 111-118) - F-lahhar harga ta' dan il-gurnal ghamilt zball meta fir-rivista ta' “San Gwann" sejjaht il-legat tal-Papa, kardinal; iida jidhirli Ii I-kritika tieghi tibqa' l-istess, ghax avvukat koncistorjali liebes b'ilbies mhux komuni f'Malta fejn l-avvukati rna setghux kienu hafna, mahrub fuq ziemel, ma setax ma jatix fil-ghajn, wisq aktar meta dan, kif ghandna nahsbu, kien imfittex minn dawk Ii kien dahak bihom. - L. Portelli
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/25555
Appears in Collections:Lehen il-Malti (1940) - Ghadd 107-108 (Jannar-Frar)
Lehen il-Malti (1940) - Ghadd 107-108 (Jannar-Frar)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen Il-Malti 1940 Ghadd 107-108.PDF1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.