Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/28314
Title: [Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 182-184] – Mera ta’ qlib mill-“Kummiedja Divina” ta’ Dante Alighieri : l-ewwel kant ta’ l-infern ; Il-11 ta’ Mejju ; Lill-bandiera Maltija ; Fil-mewt ta’ Bro, Gorg F. S. C. ; Zminijietna .... ; Ejja, grigal! ; Lis-sunett ; Tal-bon ton .... ; Il-bejjiegh tal-almanakki
Other Titles: Mera ta’ qlib mill-“Kummiedja Divina” ta’ Dante Alighieri : l-ewwel kant ta’ l-infern
11 ta’ Mejju
Lill-bandiera Maltija
Fil-mewt ta’ Bro, Gorg F. S. C.
Zminijietna ....
Ejja, grigal!
Lis-sunett
Tal-bon ton ....
Bejjiegh tal-almanakki
Authors: Alighieri, Dante
Ellul, Louis
Grech, Filippu
Karm, Dun
Xiberras, Toninu
Camilleri, Frans
Briffa, Ruzar
Cremona, A.
Aesop
Soler, G.
Leopardi, Giacomo
Keywords: Maltese literature -- 20th century
Maltese poetry -- 20th century
Short stories, Maltese
Issue Date: 1946
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: [Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 182-184] (1946). Mera ta’ qlib mill-“Kummiedja Divina” ta’ Dante Alighieri : l-ewwel kant ta’ l-infern ; Il-11 ta’ Mejju ; Lill-bandiera Maltija ; Fil-mewt ta’ Bro, Gorg F. S. C. ; Zminijietna .... ; Ejja, grigal! ; Lis-sunett ; Tal-bon ton .... ; Il-bejjiegh tal-almanakki. Lehen il-Malti, 182-184, 42-52, 59-60.
Abstract: A collection of poems, drama and short stories including: Mera ta’ qlib mill-“Kummiedja Divina” ta’ Dante Alighieri : l-ewwel kant ta’ l-infern by Louis Ellul – Il-11 ta’ Mejju by Rev. Filippu Grech – Lill-bandiera Maltija by Dun Karm – Fil-mewt ta’ Bro, Gorg F. S. C. By Kku. Toninu Xiberras – Zminijietna .... by Dun Frans Camilleri – Ejja, grigal! by Ros. Briffa – Lis-sunett by A. Cremona – Tal-bon ton .... by Aesop – Il-bejjiegh tal-almanakki originally written in Italian by Giacomo Leopardi and translated into Maltese by G. Soler.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/28314
Appears in Collections:Lehen il-Malti (1946) - Ghadd 182-184 (April-Gunju)
Lehen il-Malti (1946) - Ghadd 182-184 (April-Gunju)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mera ta' qlib mill-kummiedja divina ta' dante alighieri.pdf159.63 kBAdobe PDFView/Open
il-11 ta' mejju.pdf163.99 kBAdobe PDFView/Open
lill-bandiera maltija.pdf44.35 kBAdobe PDFView/Open
fil-mewt ta'bro. gorg F.S.C..pdf44.35 kBAdobe PDFView/Open
zminijieta.pdf35.41 kBAdobe PDFView/Open
ejja, grigal!.pdf32.43 kBAdobe PDFView/Open
lis-sunett.pdf37.37 kBAdobe PDFView/Open
tal-bon ton.pdf37.37 kBAdobe PDFView/Open
il-bejjieh tal-almanakki.pdf96.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.