Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32122
Title: Lehen il-Malti (1963) - Ghadd 5 (Numru specjali)
Other Titles: Ruzar Briffa 1906-1963
Authors: Ghaqda tal-Malti (Universita')
Keywords: Briffa, Ruzar, 1906-1963
Briffa, Ruzar, 1906-1963 -- Poetry
Authors, Maltese -- 20th century -- Biography
Poets, Maltese -- 20th century -- Biography
Issue Date: 1963
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Ghaqda tal-Malti (Universita'). (1963). Lehen il-Malti : issue 5 : 1963
Abstract: The annual review of the student union, the Maltese Association - University. This issue of Lehen il-Malti is entirely dedicated to Ruzar Briffa. Contents: Kliem l-editur dwar Ruzar Briffa poeta (1906-1963) [Editorial] - Ruzar Briffa u l-ghaqda fi zmien by A. J. Mamo - B'tifkira tal-poeta Ruzar Briffa (1906-1963) by G. Aquilina - Tifkiriet ta' Ruzar Briffa by G. Cassar Pullicino - Tifkiriet ta' Ruzar Briffa by Wallace Ph. Gulia - Tifkiriet ta' Ruzar Briffa by Emanuel Agius - Lil Ruzar Briffa (poezija) by Michael A. Saliba - Tifkiriet ta' Ruzar Briffa by Ganni Bonnici - B'tifkira ta' habibi Ruzar Briffa by Valentin Barbara - Il-mewt tal-poeta (poezija) by Guza Cardona - Lil Ruzar Briffa (poezija) by T Cini - Kif niftakar lil Ruzar Briffa by Gorg Zammit - Apprezzament tax-xoghol poetiku ta' Ruzar Briffa by Guze` Diacono - Il-valuri tal-hajja fil-poezija ta' Ruzar Briffa by J. Zammit Mangion - Poeziji mhux stampati (a collection of Ruzar Briffa's poems that were kept by his wife Louisette, collected by J. Aquilina) : poeziji shah bid-data : Rajtek... , Is-saltna tieghi mhix ta' din id-dinja, Ma riedu hadd!, Il-bierah, Dawl l-eternita`, Kristu haddiem, Il-ballata ta' Mattew Callus, F'album ta' tfajla ta' hdax-il sena, L-ghana taz-zghorija, Il-kazin, Wara l-mewt, Din id-dinja!, Esperiment fil-poezija moderna, Fejn sejrin?, Lill-Madonna tad-Duluri, Vjolin marid, Il-ballatella tal-fontana ; Poeziji ohrajn (bla data jonkella mhux mitmuma) : Pawlu ta' Tarsu, It-tromba tal-fidda, Fil-Barrakka ta' Fuq, Barrakka ta' Fuq, Fuq bank, Hdura kullimkien, Il-vaska hadrana, Nixtieq..., Hdura, Mejda ckejkna, Lejn l-Imdina, Dlam..., Knisja..., Holm, X-ray clinic, Il-hmar, Epigramma, Dun Karm, Ecce Homo, In pulvere reverteris, Lura, Frak, Ix-xita niezla.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/32122
Appears in Collections:Lehen il-Malti (1963) - Ghadd 5 (Numru Specjali)
Lehen il-Malti (1963) - Ghadd 5 (Numru Specjali)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1963 Ghadd 5.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.