Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32862
Title: Ghaz-zfin tat-tango, valzi u bolero...ix-xantusi ta' Balzunetta bejn iz-zewg gwerer
Authors: D'Anastas, Noel
Keywords: Balzunetta (Floriana, Malta)
Music halls -- History -- 20th century
Exploitation -- Malta -- History -- 20th century
Prostitution -- Malta -- History -- 20th century
Female impersonators -- Malta -- History -- 20th century
Bars -- Malta -- Floriana -- History
Klondyke (Floriana, Malta)
Flagship (Floriana, Malta)
British Empire (Floriana, Malta)
Silver Eagle (Floriana, Malta)
Issue Date: 2017-07-23
Publisher: Media.Link Communications
Citation: D'Anastas, Noel. (2017, July 23). Ghaz-zfin tat-tango, valzi u bolero...ix-xantusi ta' Balzunetta bejn iz-zewg gwerer. Mument, pp. 26-27.
Abstract: Wahda mill-hidmiet delikati tal-Pulizija, fil-bidu tas-seklu ghoxrin, kellha x’taqsam mal-hrug tal-licenzji u l-kontroll tal-barmaids u l-artisti. Id-diffikulta tal-Pulizija kienet li tikkontrolla dan id-divertiment fil-limiti tal-propjeta u d-decenza. Ix-xantusi, kantanti femminili ghall-element muzikali popolari, kienu qed jippruvaw jaharbu l-faqar minhabba r-recessjoni l-kbira. Dawk li kienu jahdmu f’dan is-settur tad-divertiment sabu xogholhom mhedded jew terminat. Ghad li kienu pprojbiti mill-pulizija, l-artisti kienu jigu mqabbda jinzlu u jitlajjaw fil-hanut ma’ nisa ohra u mal-klijenti, wara li jtemmu l-ispettaklu. Dan hu sinjal car ta’ skjavitu ghal dawn in-nisa minhabba li kienu qed jigu sfruttati waqt hidmiethom fis-swali taz-zfin. Kien hemm minnhom li talbu lil qrabathom biex jibaghtulhom ghajnuna finanzjarja biex jinqalghu minn dan is-saram li dahlu fih. Tajjeb nghidu, li fost l-artisti lokali kien hemm spettakli ta’ impersonaturi femminili mfittxija mill-bahrin u suldati omosesswali.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/32862
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Mument 23-7-17 Għaż-żfin tat-tango, valzi u bolero...ix-xantusi ta' balzunetta bejn iż-żewġ gwerer.pdf
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.