Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32869
Title: Il-ballijiet tal-Karnival ta' nofs is-snin 30 tas-seklu l-iehor...is-sehem ta' muzicisti tal-militar ghad-detriment ta' dawk lokali
Authors: D'Anastas, Noel
Keywords: Royal Opera House (Valletta, Malta)
Malta -- History -- 20th century
Orchestra -- Malta -- Valletta -- History
Ghaqda tal-Muzika San Gejtanu AD 1906 (Hamrun, Malta)
Casino Maltese (Valletta, Malta)
Cirillo, Mario, 1891-1955
Choral and Orchestral Union (Malta)
Troops Hall (Paola, Malta)
Issue Date: 2017-02-26
Publisher: Media.Link Communications
Citation: D'Anastas, Noel. (2017, February 26). Il-ballijiet tal-Karnival ta' nofs is-snin 30 tas-seklu l-iehor...is-sehem ta' muzicisti tal-militar ghad-detriment ta' dawk lokali. Mument, pp. 30-31.
Abstract: Fil-Karnival tal-1934, ittellghu numru ta’ ballijiet fit-Teatru Rjal li fihom daqqet orkestra jazz iffurmata minn muzicisti barranin. Kien hemm ukoll is-sehem ta’ muzicisti barranin fil-Kazin Malti fil-Belt u anke f’kazin ta’ banda fil-Hamrun u fit-Troops Hall f’Rahal Gdid. Mario Cirillo, is-segretarju tal-Choral and Orchestral Union ta’ Malta jibghat ittra lis-Sur David G. M. Campbell, Gvernatur u Kap Kmandant, biex jgharrfu li l-muzicisti barranin kienu jinsabu fi krizi terribbli ghax kienu jinsabu bla xoghol. Ghal din is-sena, fl-1934, jghidlu li minflok inghata x-xoghol lill-muzicisti lokali, ix-xoghol tad-daqq inghata lir-Rifle Brigade Regiment. Ghalhekk l-Unjoni qabzet ghall-muzicisti lokali biex il-Gvernatur jintercedi f’isem il-hafna muzicisti Maltin li kienu bla xoghol. L-impresarju tat-Teatru Rjal, Giuseppe Farrugia, kien ghamel minn kollox biex iddoqq orkestra lokali izda sab li l-livell ma kienx gholi. Minkejja dan, hu jistqarr li l-orkestra Maltija kienet qed taghmel minn kollox biex tirfina u ssahhah l-orkestra jazz, izda l-muzicisti ma kinux lesti li jitghallmu meta opportunita bhal din inghatat lilhom.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/32869
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMltItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.