Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33097
Title: Persuni ta' nazzjonalita barranija midfuna fic-Cimiterju tal-Addolorata
Authors: Bonnici, Eman
Keywords: Malta -- History -- 19th century
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Addolorata Cemetery (Paola, Malta) -- History
Cemeteries -- Malta
Issue Date: 2016-11-15
Publisher: Media.Link Communications
Citation: Bonnici, Eman. (2016, November 15). Persuni ta' nazzjonalita barranija midfuna fic-Cimiterju tal-Addolorata. Nazzjon, pp. 18-19.
Abstract: Ghad li llum jistghu jindifnu persuni ta’ kull gens u denominazzjoni, fic-cimiterju ta’ Santa Marija Addolarata, fil-bidu tieghu l-affarijiet kienu differenti minn dan. Ic-cimiterju ma kienx nazzjonali, imma miftuh biss ghan-nies tal-Belt Valletta, tal-Furjana u tal-Kottonera. Kien gie deciz li jinbena cimiterju ghal dawn in-nies, fuq l-gholja Tal-Horr u wara seba’ snin dan ic-cimiterju nfetah solennament. Mill-ghada stess, il-Gvern Ingliz ipprojbixxa d-dfin li jsir fil-bliet u minflok jibda jsir hawnhekk biex jipprevjenu mit-tixrid tal-epidemiji. Wara kwazi tliet snin vojt, indifnet l-ewwel mara Naxxarija, minhabba li mietet fl-Isptar Centrali tal-Furjana u ma kienx hemm min jipprezenta ruhu f’isimha. Kienu n-nies ta’ Bormla li finalment accettaw li jidfnu lil nieshom fl-Addolorata. Maz-zmien indifnu wkoll nies barranin kif ukoll individwi b’fidi differenti.
Description: Midfunin persuni minn aktar minn 34 pajjiz -
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33097
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
In-Nazzjon 15-11-16 Persuni ta' nazzjonalità barranija midfuna fiċ-ċimiterju tal-addolorata.pdf
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.