Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33332
Title: Hidma b'risq il-Kolleggjata Sant'Elena u l-Komunita Karkariza: It-80 anniversarju mit-twaqqif tas-Socjeta Dun Filippu Borgia
Authors: Azzopardi, André
Keywords: Borg, Filippo, 1567-1649
Collegiate Basilica of St. Helen (Birkirkara, Malta)
Socjeta Dun Filippu Borgia (Malta) -- Anniversaries, etc.
Socjeta Dun Filippu Borgia (Malta) -- History
Issue Date: 2016-07-03
Publisher: Union Print Co.
Citation: Azzopardi, Andre. (2016, July 3). Hidma b'risq il-Kolleggjata Sant'Elena u l-Komunita Karkariza: It-80 anniversarju mit-twaqqif tas-Socjeta Dun Filippu Borgia. Torca, pp. 28-29.
Abstract: L-istorja ta’ pajjizna turina kif il-Karkarizi tal-imghoddi minn dejjem kellhom sehem u kontribut importanti fil-grajjiet li mmarkaw l-andament ta’ din il-gzira. Wahda minn dawn il-gzejjer hi dik li sehhet f’Birkirkara nhar it-3 ta’ Lulju, 1936. B’dispozizzjonijiet li kienu promulgati bhala rizultat ghall-Koncilju Regjonali tal-1935, kienu affettwati d-dritt tal-guspatronat attiv u passiv tal-Kolleggjata Elenjana minkejja li dawn il-provvidimenti bl-ebda mod ma setghu japplikaw ghall-kaz ta’ Birkirkara. Azzjoni bhal din kien jixirqiha azzjoni immedjata u ghalhekk iltaqghu xi Karkarizi biex jikkonfrontaw din il-problema. Din kienet l-ewwel laqgha mhux formali tas-Socjeta Dun Filippu Borgia, socjeta li ssemmiet bi gratitudni u rispett lejn l-ikbar benefattur tal-poplu Karkariz. L-iskop tas-Socjeta hu li tiddefendi l-privileggi u d-drittijiet moghtija fiz-zminijiet l-imghoddija lill-Kolleggjata ta’ Birkirkara. Fl-2016 tfakkar it-tmenin anniversarju mit-twaqqif ta’ din is-Socjeta.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33332
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torċa 3-7-16 Ħidma b'risq il-kolleġġjata ta' sant'elena u l-komunità karkariża.pdf
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.