Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33838
Title: L-eqdem banda f'Malta
Authors: Balzan, Philip
Keywords: Band clubs -- Malta -- Zebbug
Castagna, Pietru Pawl, 1827-1907
Ciappara, Salvatore, 1833-1904
Borg, Indri, 1818-1903
Bandmasters -- Malta
Bands (Music) -- Malta -- History
Kazin San Guzepp u Banda De Rohan (Zebbug, Malta)
Ghaqda Kazin Banda San Filep (Zebbug, Malta)
Issue Date: 2015-12-13
Publisher: Union Print Co.
Citation: Balzan, P. (2015, December 13). L-Eqdem Banda f'Malta. Torca, pp. 32-33.
Abstract: Henry Camilleri semma’ li l-ewwel baned fil-gzejjer Maltin bdew jidhru fl-ahhar tas-seklu dsatax u ddikjara li l-ewwel banda li twaqqfet f’Malta hi l-Banda De Rohan ta’ Haz-Zebbug li twaqqfet minn Indri Borg fl-1860. Izda fl-ebda waqt ma gab evidenza li tissustanzja dan ghax iz-zewg kittieba li semma ma semmew qatt isem il-banda li rreferew ghaliha. Dawn iz-zewg kittieba, Ciappara u Castagna, ma kellhomx ghalfejn isemmu isem il-banda ghax ma kienx hemm hlief wahda f’dak iz-zmien. Hu evidenti li din il-banda kellha s-socjeta taghha sa minn zmien bikri. Nghidu ahna l-Arcipriet Francesco Borg kiteb lis-Socjeta biex irodd hajr ghall-ghajnuna li din l-ghaqda kienet tat biex ingabru flus ghall-istatwa tal-fidda ta’ San Filep.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33838
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusLM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torċa 13-12-15 L-eqdem banda f'malta.pdf
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.