Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33937
Title: Il-Professur Dun Karm Sant 25 Sena minn Mewtu
Authors: Aloisio, Robert
Keywords: Sant, Carmelo, 1921-1992 -- Biography
Saydon, Pietru Pawl, 1895-1971
Priesthood -- Catholic Church
Biblical scholars -- Malta -- Biography
Old Testament scholars -- Malta
Rerum Novarum
Quadrogesimo Anno
Ghaqda Bibblika Maltija
Bible -- Translating -- Malta
Ghaqda tal-Malti
Akkademja tal-Malti
Ecumenical movement -- Malta
University of Malta. Faculty of Theology. Department of Sacred Scriptures, Hebrew & Greek
Issue Date: 2017-09-17
Publisher: Union Print Co.
Citation: Aloisio, R. (2017, September 17). Il-Professur Dun Karm Sant 25 Sena minn Mewtu. Torca, pp. 24-25.
Abstract: Dun Karm Sant twieled Hal Tarxien fl-1921. Ta’ 11-il sena mar il-Liceo u 7 snin wara dahal l-Universita jistudja t-Teologija. Gie ordnat qassis fl-1946. Mar Ruma biex jistudja l-Iskrittura Mqaddsa fl-Istitut Pontificju Bibbliku. Fl-1950, gab id-Dottorat fit-Teologija u sahansitra kien lettur tal-Istorja tat-Testment il-Qadim fl-Universita Loyola. Fl-1964 kien mahtur Professur tal-Iskrittura Mqaddsa fl-Universita ta’ Malta u ssuccieda lill-ghalliem tieghu l-Professur Saydon. Fl-1969, kien sar Dekan tal-Fakulta tat-Teologija. Il-Knisja hasset li kien jehtieg li tinkiteb verzjoni gdida tal-Bibbja b’lingwagg aktar popolari ghall-quddies. Dun Karm dahal ghal din il-bicca xoghol fl-1966 bil-ghajnuna ta’ kummissjoni ta’ tradutturi specjalisti taht il-presidenza tieghu. Fl-1984, kienet ipprezentata l-ewwel kopja tal-Bibbja shiha bil-Malti lill-Arcisqof. Qeleb ukoll zewg enciklici ghall-Malti. Ta kontribut kbir b’risq l-ilsien Malti. Kien membru tal-Ghaqda tal-Malti li ghamel zmien Segretarju taghha u fl-Akkademja tal-Malti fejn ghamel zmien bhala Vici President. Hafna studji ta’ Sant jinsabu f’Lehen il-Malti u Il-Malti. Kien waqqaf ukoll il-Grupp Ekumeniku f’Malta.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33937
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRBib

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torċa 17-09-17 Il-professur dun karm sant 25 sena minn mewtu.pdf
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.