Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34611
Title: Dun Filippu Borg...u t-twaqqif tal-Kolleggjata Elenjana fl-1630
Authors: Azzopardi, André
Keywords: Borgia, Filippo, 1567-1649
Collegiate Basilica of St. Helen (Birkirkara, Malta)
Soċjetà Dun Filippu Borgia (Malta)
Urban VIII, Pope, 1568-1644
Vicars-general -- Malta
Wignacourt, Alof de, 1547-1622
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Parish Church of St. Mary, Qadima (Birkirkara, Malta)
Collegiate churches -- Malta -- Birkirkara -- History
Issue Date: 2017-12-10
Publisher: Union Print Co.
Citation: Azzopardi, Andre. (2017, December 10). Dun Filippu Borg...u t-twaqqif tal-Kolleggjata Elenjana fl-1630. Torca, pp. 36-37
Abstract: Fi zmien il-Kappillan tal-Parrocca ta’ Birkirkara, Dun Filippu Borg, twaqqfet l-ewwel Kolleggjata f’Malta f’din il-lokalita. Dan is-sacerdot kien gej minn familja ghanja. Minn gidu kien diga ta kontribut fil-bini tal-knisja ta’ Santa Marija f’Birkirkara. Borg kellu lawrja fil-ligi civili u f’dik ekklezjastika u ghal snin twal kien ezaminatur tal-kleru u serva bhala Vigarju Generali. Inhatar ukoll Protonotarju Appostoliku mis-Santa Sede. Kien ukoll Vigarju Generali tad-Djocesi Maltija. Minkejja li Wignacourt kien ipproponielu biex isir Dekan tal-Kapitlu tal-Katidral, hu rrinunzja ghal din il-hatra u baqa’ raghaj spiritwali ta’ din il-parrocca. Dun Filippu talab lill-Papa biex il-parrocca ta’ Birkirkara titwaqqaf Kolleggjata u l-Papa Urbanu VIII laqa’ t-talba tieghu. Il-hbiberija bejn Maffeo Barberini (Papa Urbanu VIII) u Filippu Borg setghet tghin f’dan ir-rigward. B’din il-Bolla twaqqfet Kolleggjata bi Prepostu, li kellu jkun il-mexxej tal-Kapitlu u tnax-il kanonku. Il-Prepostu u l-kanonci nghataw privilegg li setghu jilbsu r-rukkett u l-kapamanja ghal kuljum. Id-dmir tal-kanonci kien li jattendu flimkien ghall-ufficcju divin, ghall-quddiesa konventwali u funzjonijiet ohra filwaqt li jamministraw il-beni tal-Kolleggjata. Is-Socjeta Dun Filippu Borgia twaqqfet f’Birkirkara fl-1936 biex tiehu hsieb il-gid tal-Karkarizi kollha u fl-1939 giet rikonoxxuta mis-Segnatura Appostolica.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34611
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torċa10-12-17 Dun Filippu Borg.pdf
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.