Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34741
Title: Iktar minn 450 sena ta' Karnival Malti
Authors: Galea, Clifford
Keywords: Carnival -- Malta -- History
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Parades -- Malta -- Valletta -- History
Carnival costume -- Malta
Carnival masks -- Malta -- Valletta
Cockaigne
Siege, 1565
Manoel Theatre (Valletta, Malta)
Grandmaster’s Palace (Valletta, Malta)
Zondadari, Marc’Antonio, 1658-1722
Ash Wednesday
Issue Date: 2018-02-11
Publisher: Partit Laburista
Citation: Galea, Clifford. (2018, February 11). Iktar minn 450 sena ta' Karnival Malti. Kullhadd, pp. 14-15.
Abstract: Il-Karnival hu zmien ta’ bluha, cajt, ferh, zfin u xalar. F’pajjizi Nsara, il-Karnival dejjem isir qabel ir-Randan. Jinghad li hawn Malta, il-Karnival dahal mal-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Gwann. Dokumenti storici jghidulna li l-ewwel Karnival f’Malta sar fl-1560. Ghal din l-okkazjoni, il-Gran Mastru ta l-permess li jintlibsu l-maskri fil-pubbliku. Maz-zmien, il-Karnival biddel rixu u tilef hafna mid-drawwiet tieghu ta’ dari. Il-Karnival, dari kienu jibdewh it-tfal nhar il-Hamis fil-Giovedi Gras. Ufficjalment, il-Karnival kien jibda s-Sibt filghodu bil-Parata. Il-Parata hija zifna li tfakkarna fir-rebha tal-Maltin fuq it-Torok, u xi whud jghidu li din iz-zifna dahhluha maghhom il-Kavallieri tal-Ordni. It-Tnejn waranofsinhar kien ikun riservat ghad-danzi jew zfin bil-kostum, fil-pjazza ta’ quddiem il-Palazz. Il-kukkanja hi wkoll drawwa tal-Karnival u jghidu li dahhalha hawn Malta l-Gran Mastru Zondadari fl-1721. Kienu jsiru wkoll il-ballijiet tal-kazini tal-baned u kazini ohra. Fl-ahhar jum tal-Karnival, ma’ nofsillejl ezatt kienu jdoqqu mortorju. Kienu johorgu tebut kbir u hafna lebsin ta’ mewt madwaru. B’hekk kien jintemm il-Karnival biex l-ghada jippreparaw ghal Ras ir-Randan.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34741
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulhadd.com 11-02-2018 - Iktar minn 450 sena ta' karnival Malti.pdf
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.