Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34806
Title: Bormla fir-Regatta : 55 sena minn partecipazzjoni shiha (1958), 45 sena mir-rebh tax-Shield tal-Vitorja ghall-ewwel darba (1968) u r-rebh tax-Shield tal-Vitorja din is-sena (2013)
Authors: Aquilina, Sunny
Keywords: Cospicua (Malta) -- History
Regattas -- Malta -- History
Victory Day (Malta)
Cospicua (Malta) -- Social life and customs -- History
Klabb Regatta Bormla -- History
Issue Date: 2013
Publisher: Cospicua : Kumitat Festa Esterna ta' Marija Immakulata
Citation: Aquilina, S. (2013). Bormla fir-Regatta : 55 sena minn partecipazzjoni shiha (1958), 45 sena mir-rebh tax-Shield tal-Vitorja ghall-ewwel darba (1968) u r-rebh tax-Shield tal-Vitorja din is-sena (2013). Programm tal-festa Marija Immakulata, Belt Cospicua, 2013, 109-115
Abstract: Din is-sena jahbtu tliet anniversarji ta' Bormla fir-Regatta Nazzjonali. Dawn huma 1-55 sena minn mindu fl-1958 Bormla regghet bdiet tiehu sehem shih fit-tigrija tal-Vitorja wara l-gwerra u 1-45 sena minn meta l-qaddiefa Bormlizi rebhu x-shield ghall-ewwel darba fl-1968. Din is-sena Bormla regghet rebhet ix-shield ta' Jum il-Vitorja wara 19-il sena ghas-17 -il darba. Il-partitarji u l-qaddiefa Bormlizi ilhom ihobbu r-regatta ghal sekli shah u hafna drabi kienu protagonisti. Is-Sur Joe Serracino, studjuz fuq ir-regattajikteb Ii fl-1642 kienet saret taIba biex issir Tigrija fil-Festa tal-Madonna tar-Ruzarju ta' Bormla. Ghadhom jissemmew mill-anzjani rebhiet kbar Ii kisbu l-qaddiefa Bormlizi qabel il-gwerra. Jissemmew ukoll rebhiet fil-kajjikki t-twal Ii daz-zmien m'ghadhomx jezistu, u r-rebhiet kbar ghal bosta snin minn Pietru Farrugia (it-Tijnet) u Karmenu Grech (tal-Posta) bejn 1-1922 u 1-1936. Fis-snin 30, Bormla kienet dominanti fit-Tigrija talVitorja u fl-1933 Bormla rebhet 5 paljijiet tal-ewwel. Wara r-rebha kbira tal-1933 jezistu ritratti ta' tifkira bl-opri x-xatt ta' Bormla, hdejn Santa Tereza u l-qaddiefa rna' genb Cafe Riche. Fost il-qaddiefa hemm zewg zijiet ta' missieri, wiehed Cikku u l-iehor Leli (tarRatal) li ha l-ewwel, kemm bil-kajjikk, b'tal-Midalji u fil-korsa ta' bl-erbgha tul ghadd ta'snin.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34806
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCGARRL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bormla fir-Regatta.pdf
  Restricted Access
692.35 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.