Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34894
Title: Aspetti kulturali waqt il-Gimgha Mqaddsa
Authors: Schembri, Malcolm
Keywords: Food habits -- Malta -- History
Food -- Social aspects -- History
Cooking, Maltese
Food consumption -- Malta
Gastronomy -- Malta
Malta -- Social life and customs
Lent -- Malta
Fasts and feasts -- Malta -- History
Fasting -- Religious aspects -- Catholic Church
Good Friday -- Malta
Easter cooking -- Malta
Easter eggs -- Malta
Ash Wednesday -- Malta
Issue Date: 2017-04-12
Publisher: Union Print Co.
Citation: Schembri, Malcolm. (2017, April 12). Aspetti kulturali waqt il-Gimgha Mqaddsa. Orizzont, pp. 18-19.
Abstract: Il-qofol tal-festi religjuzi kien jintlahaq fi zmien l-Ghid il-Kbir, li kellu marbutin mieghu ghadd ta’ drawwiet kulinari li kienu jibdew mill-Karnival, ikomplu bis-sawm tar-Randan, u jispiccaw fic-celebrazzjoni tal-qawmien mill-mewt fl-Ghid il-Kbir. Qabel, is-sawm kien iktar strett mil-lum fejn in-nies ta’ dari kienu jiehdu hobz u ilma. Min-naha l-ohra, astinenza tfisser li m’ghandux jittiekel laham. Il-poplu Malti kien isum fil-granet kollha tar-Randan minbarra l-Hdud u l-Festi Kmandati. Fir-Randan kien hemm id-drawwa li ma jsirx tisjir. Id-drawwa li ma jittikilx laham kull nhar ta’ Gimgha, hawn min izommha mhux biss fi zmien ir-Randan, imma matul is-sena kollha. Ikel iehor marbut mar-Randan kien forom ta’ frott maghmulin mill-pastarjali, karamelli maghmula mill-gulepp tal-harrub, hbejziet zghar b’salib fuqhom fost ohrajn. Jitqassmu wkoll il-qaghaq tal-appostli f’Hamis ix-Xirka.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34894
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCGARAnt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-Orizzont 12-04-2017 - Aspetti Kulinari waqt il-Gimgha Mqaddsa.pdf
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.