Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35148
Title: Is-60 anniversarju mill-gurnata storika
Authors: Orizzont
Keywords: General Workers Union
Mintoff, Dom, 1916-2012
Partit Laburista (Malta)
Malta Labour Party
Labor unions -- Malta
Labor disputes -- Malta -- History -- 20th century
Strikes and lockouts -- Malta -- History -- 20th century
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Malta -- Politics and government -- History -- 20th century
Riots -- Malta
Offenses against public safety -- Malta
General Strike, Malta, 1958
Issue Date: 2018-04-28
Publisher: Union Print Co.
Citation: Orizzont. (2018, April 28). Is-60 anniversarju mill-gurnata storika. Orizzont, pp. 4-5.
Abstract: Fit-28 ta’ April 1958, il-haddiema wrew is-sahha taghhom fit-toroq u l-pjazez bi protesti kontra l-Gvern Ingliz. Il-Kunsill Generali tal-GWU iltaqa’ b’urgenza filghodu u ghal dakinhar filghaxija kellha ppjanat mass meeting. Waqt il-meeting dahal stakkament ta’ Pulizija fil-pjazza bl-iskuza li jipprotegi l-ghassa. Din tqieset bhala provokazzjoni u fferocjat il-folla. F’diversi toroq inxtehet iz-zejt biex ifixklu l-vetturi, zdied il-gebel biex jimblukkaw it-toroq. Fil-Marsa, il-haddiema bdew igaraw il-gebel lejn il-Comandos Inglizi. Xi ghases anke tkissru u nharqu. Saru xi arresti fuq zewg tipi ta’ akkuzi, wahda konnessa ma’ storbju u vjolenza u l-ohra fuq allegazzjoni ta’ theddid lill-haddiema li ma ridux jiehdu sehem fl-istrajk.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35148
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCSSILL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-Orizzont_28-4-18_Is-60 anniversarju mill-gurnata storika.pdf
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.