Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35233
Title: Twegibiet bla sudisfazzjon fil-Malti u fl-Ingliz : Studju mqabbel
Authors: Fenech, Dwardu
Keywords: Linguistics
Maltese language
English language
Grammar, Comparative and general -- Interrogative
Questions and answers
Issue Date: 1971
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Fenech, Dwardu. (1971). Twegibiet bla sudisfazzjon fil-Malti u fl-Ingliz: Studju mqabbel. Lehen il-Malti, 16, 14-16.
Abstract: Meta l-bniedem ikun burdata hazina, jifhem u jinterpreta kliem haddiehor wisq aghar. Madankollu, gieli ma nkunux irridu naghtu twegiba ghax dak il-hin jidhrilna li min qed jistaqsina m’ghandux ghalfejn ikun jaf. Nahsbu li jkun qed jindahal fejn ma jesghux jew li jrid ikun jaf hwejjeg li jekk nikxfuhom inkunu nistghu nbatu l-konsegwenzi.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35233
Appears in Collections:Lehen il-Malti (1971) - Ghadd 16
Lehen il-Malti (1971) - Ghadd 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Twegibiet bla sudisfazzjon fil-Malti u fl-Ingliz.pdf137.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.