Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35296
Title: 35 sena mit-twaqqif tal-Ghaqda Dilettanti tal-Festa, illum ic-"Centru 19 ta' Novembru 1944"
Authors: Bonnici, Eman
Keywords: Kumitat Festa Esterna ta' Marija Immakulata (Cospicua, Malta) -- History
Centru 19 ta’ Novembru 1944 (Cospicua, Malta) -- History
Feast of the Immaculate Conception -- Malta -- Cospicua -- History
Feasts, Religious -- Malta -- Cospicua
Collegiate Church of the Immaculate Conception (Cospicua, Malta)
Cospicua (Malta) -- History -- 20th century
Street decoration -- Malta -- Cospicua
Church decoration and ornament -- Malta -- Cospicua
Kumitat Festa Esterna ta' Marija Immakulata (Cospicua, Malta) -- Anniversaries, etc.
Centru 19 ta’ Novembru 1944 (Cospicua, Malta) -- Anniversaries, etc.
Issue Date: 2013
Publisher: Cospicua : Kumitat Festa Esterna ta' Marija Immakulata
Citation: Bonnici, E. (2013). 35 sena mit-twaqqif tal-Ghaqda Dilettanti tal-Festa, illum ic-"Centru 19 ta' Novembru 1944". Programm tal-festa Marija Immakulata, Belt Cospicua, 2013, 69-75
Abstract: Sewwasew fit-8 ta' Marzu 1978, twaqqfet gewwa Bormla l-"Ghaqda Dilettanti talFesta" b'Guzeppi Baldacchino bhala President; Emanuel Micallef, Segretarju; Emanuel Cachia Belli, Kaxxier; John Baldacchino, Assistent Kaxxier; u Lino Baldacchino, John Cassar, Carmelo Degiorgio u Raymond Galea membri. L-iskop ewIieni tal-Ghaqda kien dak Ii jiehu hsieb l-armar ta' barra kif ukoll izid kemmjista' dakta' gewwaghaljum iI-Festa ta' Marija Immakulata, Patruna tal-Belt Bormliza. Biss, il-vizjoni tal-ewwel membri ma kinitx sempIiciment din, izda Ii minn sena ghal ohra jsir gbir ta' fondi sabiex isiru oggetti godda f'dak Ii hu armar tal-festa.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35296
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCSSS

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35 sena mit-twaqqif tal-ghaqda dilettanti tal festa.pdf
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.