Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35305
Title: L-ewwel skejjel f'Bormla miftuha minn qassisin 300 sena ilu
Authors: Abela, Joe
Keywords: Church schools -- Malta -- Cospicua -- History
Cospicua (Malta) -- History
Education -- Malta -- Cospicua -- History
Cospicua (Malta) -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Fiteni, Alessandro, 1667-1719 -- Biography
Attardo, Mattia, 1678-1750 -- Biography
Farrugia, Natale, 1670- -- Biography
Ellul, Gio Batta, 1702- -- Biography
Issue Date: 2003
Publisher: Cospicua : Parocca ta' Marija Immakulata
Citation: Abela, J. (2003). L-ewwel skejjel f'Bormla miftuha minn qassisin 300 sena ilu. Fuljett Parrokkjali, Dicembru 2003, 37-40
Abstract: Kienu hafna fin-numru l-qassisin Bormlizi li fethu skejjel ghat-tfal fi zmien il-Kavallieri ta' San Gwann, meta dawn ma nasbu xejn ghall-edukazzjoni tat-tfal Maltin. Tant kienu numeruzi dawn l-ewwel edukaturi tat-tfal Bormlizi, illi ma jistax ikun li jien nittrattahom sewwa kollha f'dan l-istudju, u ghalhekk se nikteb biss dwar l-ewwel erbgha li jien iltqajt maghhom. In-nurnru taghhom, meta mqabbel man-numru ta' dawk Ii fethu skejjel f'parrocci ohra, juri l-importanza kbira li Bormla kellha f'dawk iz-zminijiet. Mhux hekk biss. Gieli wkoll iltqajt ma' kazi fejn I-Isqof ta' Malta, qabel jaghti perrness biex xi qassis jiftah skola f'xi rahal, l-ewwel kien jissottomettih ghall-ezami quddiern il-kappillan ta' Bormla! L-erba' sacerdoti pijunieri tat-taghlim f'Borrnla kienu: Dun Alessandro Fiteni, Dun Mattia Attardo, Dun Natale Farrugia u Dun Gio Batta Hellul
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35305
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCEduSAE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-EWWEL SKEJJEL F'BORMLA.pdf
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.