Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35538
Title: Il-Malti u l-Ingliz fl-iskejjel
Authors: Saydon, Pietru Pawl
Keywords: Maltese language -- Periodicals
Authors, Maltese -- 20th century
Issue Date: 1943
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Saydon, P. P. (1943). Il-Malti u l-Ingliz fl-iskejjel. Lehen il-Malti, 149-154, 104-109.
Abstract: Ghalkemm it-taghlim tal-Malti jidher li rabba l-gheruq fl-iskejjel kollha, madankollu nibzghu li ghad ma ghandux gheruq hoxnin bizzejjed biex jiflah izomm shih. L-Ingliz ghandu jkollu l-post li jixraqlu bhala lsien tal-bandiera li qieghda tharisna u bhala lsien li jiftah lill-haddiem triq fid-dinja kollha. Jekk il-Malti ma taghtihx il-mezzi kollha biex jitghallem, jaqra u jikteb tajjeb u jifhem, tkun qed tisraqlu wiehed mid-drittijiet li tatu n-natura. L-ilsien Malti jaghmilna Maltin, jaghzilna minn gnus ohra, jaghtina l-individwalita taghna. Meta bniedem ihoss fih il-kuxjenza tal-individwalita tieghu jhoss ruhu daqs kull bniedem iehor ta’ pajjizi akbar.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35538
Appears in Collections:Lehen il-Malti (1943) - Ghadd 149-154 (Lulju-Dicembru)
Lehen il-Malti (1943) - Ghadd 149-154 (Lulju-Dicembru)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Malti u l-Ingliz Fl-Iskejjel.pdf334.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.