Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35822
Title: Lehen il-Malti (2008) - Ghadd 31
Authors: Ghaqda tal-Malti (Universita')
Keywords: Maltese literature -- Periodicals
Maltese language -- Periodicals
Authors, Maltese -- 20th century
Maltese poetry -- 20th century
Maltese drama -- 20th century
Issue Date: 2008
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Ghaqda tal-Malti (Universita'). (2008). Lehen il-Malti : issue 31 : 2008
Abstract: 'Leħen il-Malti' hu r-rivista ewlenija tal-Għaqda tal-Malti – Università. Din ir-rivista annwali tinkludi xoghlijiet poetici varji kif ukoll ghadd ta’ studji akkademici u traskrizzjonijiet. Werrej: Editorjal: il-gebla li warrbu l-bennejja ta’ Joseph P. Borg – Quddiem l-universalizmu kulturali ta’ Mark A. Sammut – Poeziji ohra ta’ Dun Karm – Ruzar Briffa: Poeta-tabib ta’ John Rizzo Naudi – Ut videam ta’ Achille Mizzi – Tberik ta’ Henry Holland – Hemm dahla mal-kosta – Dan id-dulur ta’ Gorg Borg – Indifferenza ta’ Stefano Farrugia – Firda ta’ Reno Fenech – Il-kawtelatorju ta’ Amanda Busuttil – Nixtieqni spirtu (ha ntuf f’natura mqita) ta’ John Caruana – Isa, sbejha, ixghelli n-nar! ta’ Mastodonte – Iz-Zejtuni Guzeppi Pulis Montebello ta’ Joe Abela – Is-socjeta tal-gifen holma socjali ta’ Charles Briffa – It-tfal jigu bil-vapuri ta’ Oliver Friggieri – Guze Chetcuti ta’ Victor Grech – Karmenu Vassallo ta’ Marcel Zammit Marmara – Zewg gawhriet poetici ta’ Patrick Sammut – Ora: dinja go dinja ohra ta’ Reno Fenech – L-ghaqda ssellem lil Sir Anthony Mamo ta’ Joseph P. Borg – Progett mill-isbah – Statut
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35822
Appears in Collections:Lehen il-Malti (2008) - Ghadd 31
Lehen il-Malti (2008) - Ghadd 31

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen il-Malti 31.PDF10.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.