Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35825
Title: In-narrattiva : id-distanza bejn il-wiehed u l-hafna
Authors: Borg, Paul P.
Keywords: Modernism (Literature) -- Malta
Authors, Maltese -- 20th century
Authors, Maltese -- 19th century
Maltese literature -- Periodicals
Issue Date: 1992
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Borg, P. P. (1992). In-narrattiva: id-distanza bejn il-wiehed u l-hafna. Lehen il-Malti, 28, 31-43.
Abstract: L-istudju tal-izvilupp letterarju juri l-izvilupp politiku u socjali ta’ nazzjon minhabba li l-kittieb hu fih innifsu l-lehen li jsemma’ l-kuxjenza ta’ dawk ta’ madwaru. Il-protagonist nghalaq bejnu u bejn ruhu biex jifhem ahjar l-ewwel nett lilu nnifsu bhala bniedem. Minhabba l-kittieb jassumi l-kwalitajiet mhux biss ta’ mera tas-socjeta imma wkoll ta’ kummentatur u kritiku taghha, kien hu li xtaq li jirriformaha b’kitbietu. Il-protagonist deher bhala l-bniedem wiehed maqtugh ghalih wahdu kontra l-bqija.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35825
Appears in Collections:Lehen il-Malti (1992) - Ghadd 28
Lehen il-Malti (1992) - Ghadd 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
In-narrattiva - id-distanza bejn il-wiehed u l-hafna.pdf686.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.