Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/36291
Title: 200 sena Bazilika Minuri u l-pesta f'Malta
Authors: Williams, Frederick
Keywords: Dominicans -- Malta -- Valletta -- History
Plague, Malta, 1675-1676
Plague, Malta, 1813
Valletta (Malta) -- History
Manderaggio (Valletta, Malta) -- History
Issue Date: 2016
Publisher: Valletta : Kumitat Festi Esterni San Duminku
Citation: Williams, F. (2016). 200 sena Bazilika Minuri u l-pesta f'Malta. Festi solenni San Duminku, il-Belt Valletta, 2016, 51-52
Abstract: Ir-raguni principali hekk kif in hi mnizzla fil-Bolla "EXPLORATA PROXIMORUM DILECTIO"; .. "Billi m'ilux wisq sirna nafu min gnand il-Venerabbli huna Ferdinando Mattei, Arcisqof to Rodi u Isqof ta' Malta illi fost il-Knejjes I-onra tal-Belt Valletta, fid-Djocesi ta' Malta, iI-wisq antika u Knisja Matrici Parrokjali ta' Santa Marija tal-Portu Salv Ii issa ilha bosta zmien regolarment magnquda mal-Kunvent tal-Ordni tal-Predikaturi ta' San Duminku. B'rikonoxximent gnall-nidma tagnhom bla heda u bir-reqqa kollha fl-gnalqa tal-Mulej taw I-gnajnuna tagnhom mhux biss spiritwali izda wkoll materjali u specjalment fiz-zmien twil kollu li fih iI-misnuta pesta wisq terribbli narbtet iI-gzira ta' Maltau hemm lejl u nhar, mingnajr ma taw kaz ta' najjithom, grew kullimkien biex jamministraw is-Sagramenti u biex jgninu lill-parruccjani tagnhom kemm ukoll onrajn."F'dan il-ktejjeb zgur li se nsibu aktar fid-dettal fuq don il-gieh u fuq iI-privileggi rari Ii ngnataw lill-Bazilka tagnna, pero b'dan I-artiklu xtaqt Ii nifhmu x'kienet din "il-misnuta pesta" u kif laqtet lil pajjizna u lil beltna f'dak iz-zmien.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/36291
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
200 sena bazilika minuri u l-pesta f'malta.pdf
  Restricted Access
261.55 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.