Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/37599
Title: Drawwiet u tifkiriet mill-Birgu
Authors: Zahra, Lorenzo
Keywords: Folklore -- Malta -- Periodicals
Folklorists -- Malta
Manners and customs -- Malta
Feast of St. Lawrence -- Malta -- Vittoriosa
Feasts, Religious -- Malta -- Vittoriosa
Collegiate Church of St. Lawrence (Vittoriosa, Malta)
Catholics -- Religious life -- Malta
Catholic Church -- Customs and practices
Catholics -- Religious identity -- History
Lawrence, Saint, 225-258
Viaticum
Unction -- Malta
Fratellanza tal-Karita (Vittoriosa, Malta)
Sacristies -- Malta -- Vittoriosa
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- History
Issue Date: 2003
Publisher: Ghaqda Maltija tal-Folklor
Citation: Zahra, L. (2003). Drawwiet u tifkiriet mill-Birgu. L-Imnara, 7, (2&3), 98-102.
Abstract: Ma’ jum San Lawrenz hemm imqabbla diversi uzanzi li matul iz-zmien uhud minnhom spiccaw u ohrajn ghadhom maghna nghidu ahna l-musketterija, jittajru l-ghasafar u titqieghed statwa ta’ San Lawrenz biex jaghti d-dawl lill-ghomja. Fl-imghoddi kellna uzanza li meta marid jew moribond jasal ghat-tqarbin, mill-Parrocca kien johrog il-Vjatku u jasallu s-Sagrament id-dar. Lill-moribond il-qassis kien jamministralu wkoll il-Grizma tal-Morda. Fil-parrocca ta’ San Lawrenz il-Birgu kellna l-fratellanza tal-Madonna tal-Karita’. L-artiklu jitkellem ukoll dwar is-sagristija li fiha aktarx dejjem issib l-armar u l-kaxxarezzi kemm tal-kanonci u l-qassisin kif ukoll dawk tal-abbatini bic-cavetta f’idejhom.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/37599
Appears in Collections:L-Imnara, Volume 7, Issue 2&3
L-Imnara, Volume 7, Issue 2&3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DRAWWIET U TIFKIRIET MILL-BIRGU.pdf294.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.