Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/37762
Title: Imkejjen bi grajja fil-Birgu ta' l-imghoddi; bank il-ghazz
Authors: Attard, Anton
Keywords: Folklore -- Malta -- Periodicals
Folklorists -- Malta
Manners and customs -- Malta
Fontini (Vittoriosa, Malta)
Walls -- Malta
Falls (Accidents) -- Malta -- Vittoriosa
Maintenance
Malta Times
Issue Date: 2004
Publisher: Ghaqda Maltija tal-Folklor
Citation: Attard, A. (2004). Imkejjen bi grajja fil-Birgu ta' l-imghoddi; bank il-ghazz. L-Imnara, 8, (1), 31.
Abstract: Ix-xaqliba tal-Birgu maghrufa bhala “Il-Fontini”, sa ftit snin ilu, kienet fost l-aktar inhawi mfittxija min-nies ta’ dawk l-inhawi waqt il-hin hieles taghhom. Minhabba li fil-bicca l-kbira kienu jkunu l-istess nies, aktarx bla xoghol jew qabzu s-sittin, ic-cint tlaqqam “bank il-ghazz.” Fl-1880, waqt li zewgt itfal kienu qed jimbuttaw karretta fit-triq li twassal ghall-Kalkara, it-taghbija li kellhom fuqha ghelbithom u waqghu b’kollox ghal isfel. Is-suggeriment tal-gurnal biex jerga’ jinbena dan ic-cint inghata widen u ghal ghadd ta’ snin ta’ c-cint serva bhala wiehed mill-imkejjen popolari tal-Birgu.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/37762
Appears in Collections:L-Imnara, Volume 8, Issue 1
L-Imnara, Volume 8, Issue 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Imkejjen bi grajja fil-Birgu tal-imghoddi.pdf109.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.