Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/38289
Title: It-tberfil
Authors: Gatt, Guzi
Keywords: Folklore -- Malta -- Periodicals
Folklorists -- Malta
Manners and customs -- Malta
Tberfil (Lettering) -- Malta
Tberfil (Decorative arts) -- Malta
Bonnici Cali, Raphael, 1907-2002
Buses -- Malta
Bus lines -- Malta
Folk art -- Malta
Artists -- Malta
Color -- Terminology
Colors, Words for
Issue Date: 2006
Publisher: Ghaqda Maltija tal-Folklor
Citation: Gatt, G. (2006). It-tberfil. L-Imnara, 8, (3), 101-107.
Abstract: Fl-1978, il-pittur Rafel Bonnici Cali kiteb artiklu fuq kif hu kien spicca mdahhal f’bicca folklor marbuta mal-ewwel karozzi tal-linja fost dawk li kienu mahdumin Malta. Ghall-habta tal-1927, il-gvern deherlu li kellu jibda jikkontrolla t-trasport pubbliku daqsxejn ahjar. Mhux biss holoq ir-rotot mill-irhula ghall-Belt imma impona wkoll kulur partikolari ghal kull rotta u ma riedx aktar tizjin. Minkejja dan, xorta kien hemm wisa’ fejn is-sid seta’ juri l-individwalita tieghu. Dak it-tizjin li jissejjah tberfil ma kienx jaghti fil-ghajn hafna u seta’, u baqa’ jsir. F’dan l-artiklu hemm informazzjoni dwar it-tberfil u l-ghodod uzati f’din is-sengha. Jissemmew ukoll xi kuluri bhan-noghra li hu trab ahmar skur li kien jintuza mill-mastrudaxxi u l-iskrapan.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/38289
Appears in Collections:L-Imnara, Volume 8, Issue 3
L-Imnara, Volume 8, Issue 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-tberfil.pdf507.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.