Diretturi eletti mill-haddiema Collection home page Statistics

Logo
Ħaddiem elett minn sħabu l-ħaddiema biex jieħu l-kariga ta' Direttur fuq il-Bord tad-Diretturi ta' l-Azjenda hu eżempju konkret ta' kif il prinċipji tal-Parteċipazzjoni tal- Ħaddiema jistgħu jiġu mwettqa. X'kienu l-espeljenzi ta' dawk il-ħaddiema li kellhom din il-kariga? Kif iħarsu lejhom it-trejd unjonisti u l-politikanti? Xi prospetti għal futur għandu dan il-fenomenu? Dawn kienu l-mistoqsijiet ewlenin li ġew diskussi waqt seminar dwar dan is-suġġett organizzat miċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Parteċipazzjoni tal-Ħaddiema (WPDC) u Friedrich Ebert Stiftung (FES). Dan il-ktejjeb jagħti rendikont tal-punti li tqajmu mill- kelliema u mid-diskussjoni waqt dan is-Seminar.Pubbl ikazzjon i taċ-Ċentru ll Iżvilupp ta -Par eċipazzjo ni tal-Ħaddiema Universita ta' Malta u Friedrich Ebert Stiftung.ISBN: 99909-984-1-8

Browse
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
1997Lejalta lejn l-azjendaBaldacchino, Godfrey
1997Tlett mudelli ta' direttur haddiemBaldacchino, Godfrey
1997Sofferenzi ta' direttur haddiemXuereb, Tony
1997Is-sahha tal-haddiem u l-edukazzjoniSpiteri, Lino
1997Kommunikazzjoni minn fuq ghall-isfelXuereb, Tony
1997Mod prattiku ta' kif jahdem haddiem diretturBorg, Reno
1997Diretturi eletti mill-haddiema [Introduction]Rizzo, Saviour
1997Holqa mhux kajjikSpiteri, Lino
1997Personalita u fiducjaCassar, Charles
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9