Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/39086
Title: Tlett mudelli ta' direttur haddiem
Authors: Baldacchino, Godfrey
Keywords: Directors of corporations -- Malta
Management -- Employee participation -- Malta
Corporate governance
Management -- Empowerment -- Malta
Issue Date: 1997
Publisher: WPDC-FES
Citation: Baldacchino, G. (1997). Tlett mudelli ta' direttur haddiem. In S. Rizzo (Ed.), Diretturi eletti mill-─žaddiema (pp. 21-28). WPDC-FES.
Abstract: Jiena qatt ma kont haddiem direttur u allura zgur li ma nistax nitkellem minn esperjenza. Pero forsi dak huwa il-vantagg tieghi illum. Il-kuncett ta' direttur haddiem huwa diga kontradizzjoni fIh nifsu. Jien ghalija haddiem, direttur, x'int int? Diga qed tilbes zewgt ikpiepel. Din hija wahda mill-problemi bhala haddiem direttur. Inhobbu nghidu: liema direttur? Huma bhal diretturi ohra?Ghandhom l-istess responsabilitajiet? l-istess poteri? Ikollhom l-istess drittijiet? Imma skuzi mhumiex bhad-diretturi l-ohra u ma jistghux ikunu bhad-diretturi ohra ghax id-diretturi l-ohra ma jahdmux fl-istess post tax-xoghol. Diga hemm dan l-aspett partikolari. Huwa mportanti li niftakru li jekk inti ghandek persuna li tahdem f'dak il-post tax-xoghol din diga ghandha nteress differenti.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/39086
ISBN: 9990998418
Appears in Collections:Diretturi eletti mill-haddiema
Scholarly Works - FacArtSoc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tlett_mudelli_ta_direttur_haddiem_1997.pdf193.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.