Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/39087
Title: Lejalta lejn l-azjenda
Authors: Baldacchino, Godfrey
Keywords: Organizational effectiveness -- Management
Loyalty
Directors of corporations -- Training of -- Malta
Issue Date: 1997
Publisher: WPDC-FES
Citation: Baldacchino, G. (1997). Lejalta lejn l-azjenda. In S. Rizzo (Ed.), Diretturi eletti mill-─žaddiema (pp. 49-50). WPDC-FES.
Abstract: Naqbel li hemm bzonn inpoggu f'inkwadru lilI-haddiem direttur u li l-kodici ghandu jkun gwida biex jghin proprjament biex dan il-kwadru naghmluh. U naqbel li naghmlu kodici, forma ta' gwida u mhux ligi. Jigifieri ma nahsibx li ghandna ghalfejn noqghodu nibzghu li se npoggu lil dan id-direttur f'xi sarima jew f'xi korazza tant li ma jkunx jista' jiccaqlaq minnha. Qed naghtuh guidelines. li huma guidelines fl-istess hin anke ghad-diretturi l-ohra. Jigifieri dawn ghandhom jghinu wkolI fil-progress ta' accettazzjoni tad-direttur elett milI-haddiema. Din il-persuna ghandha din il-funzjoni, ghandha din il-kariga u hija cara l-kariga taghha, m'hemmx ghalfejn noqghodu nduru mal-lewza. Forsi hemm bzonn anke issa la darba wasalna f'din is-sitwazzjoni, l-htiega ta' tahrig specjalizzat.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/39087
ISBN: 9990998418
Appears in Collections:Diretturi eletti mill-haddiema
Scholarly Works - FacArtSoc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lejalta_lejn_l-azjenda_1997.pdf57.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.