Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/40056
Title: L-Imnara, Volume 10, Issue 3
Authors: Ghaqda Maltija tal-Folklor
Keywords: Folklore -- Malta -- Periodicals
Folklorists -- Malta
Manners and customs -- Malta
Issue Date: 2014
Publisher: Ghaqda Maltija tal-Folklor
Citation: Ghaqda Maltija tal-Folklor. (2014). L-Imnara : volume 10 : issue 3 : 2014
Abstract: L-Imnara hu rivista tal-Ghaqda Maltija tal-Folklor li jinkorpora fih artikli varji dwar l-aspetti folkloristici lokali. Werrej: L-editorjal: hamsin sena mit-twaqqif tal-Ghaqda Maltija tal-Folklor – L-attakk tat-Torok tal-1614: laqta folkloristika ta’ Fiona Vella – Folklor parrokkjali fuq fomm ir-Rabtin t’Ghawdex ta’ Dun Geoffrey G. Attard – Il-gbid ta’ dghajsa tal-latini l-art ghat-tiswija u l-manutenzjoni ta’ Joseph Caruana – Il-festi Maltin: terminologija u taghrif iehor dwar l-armar ta’ gol-knisja ta’ Saviour Camilleri – Mill-kalendarju tal-bidwi tal-1849 ta’ Guzi Gatt – It-toponomastika ta’ Malta: Il-Bahrija ta’ Alex Camilleri – Ix-xitan fil-folklor Malti ta’ Marlene Mifsud Chircop – Stejjer tal-hares u l-wahx ta’ Matthew Scerri – Zmien il-Milied fl-ahhar tas-snin hamsin f’Hal Tarxien ta’ Joseph C. Camilleri – Il-festi religjuzi f’salib it-toroq ta’ Raymond Saliba
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/40056
Appears in Collections:L-Imnara, Volume 10, Issue 3
L-Imnara, Volume 10, Issue 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-Imnara v. 10(3).PDF30.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.