Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/40337
Title: Fqira u skarsa l-edukazzjoni u t-taghlim fl-ewwel snin tas-seklu dsatax (1800-36)
Authors: Cassar, George
Keywords: Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Education -- Malta -- History -- 19th century
Schools -- Malta -- History -- 19th century
Schools -- Malta -- Gozo -- History -- 18th century
Pullicino, Paolo, 1815-1890
Private schools -- Malta -- Gozo -- History -- 19th century
Amato, Filippo, 1804-1864
Caruana, Francesco Saverio, Bishop of Malta, 1759-1847
Social classes -- Malta
Middle class -- Education -- Malta
Upper class -- Education -- Malta
Working class -- Education -- Malta
Students -- Malta
British students
Teachers -- Malta -- History -- 19th century
Demographic surveys -- Malta -- History
Pullicino, Paolo, 1815-1890
Panzavecchia, Fortunato, 1779-1850
Illiterate persons -- Malta
Literacy -- Malta -- History
Issue Date: 2017
Publisher: Ghaqda Maltija tal-Folklor
Citation: Cassar, G. (2017). Fqira u skarsa l-edukazzjoni u t-taghlim fl-ewwel snin tas-seklu dsatax (1800-36). L-Imnara, 11, (1), 2-6.
Abstract: Meta Malta ghaddiet taht l-Inglizi, diet era gdida ghall-poplu Malti. Irid jinghad li zviluppi saru, ghalkemm dejjem skont, kif u kemm kien jippermetti l-kolonizzatur, u dejjem meta kien jaqbel lilu. Fir-rigward tal-edukazzjoni tal-poplu, l-Inglizi f’Malta, ghall-ewwel snin, ma raw ebda skop li jaghmlu xi haga straordinarja biex il-Maltin jibdew jiehdu bizzejjed taghlim li bih setghu jimxu ‘l quddiem u jizviluppaw.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/40337
Appears in Collections:L-Imnara, Volume 11, Issue 1
L-Imnara, Volume 11, Issue 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FQIRA U SKARSA.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.