Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/40344
Title: L-Imnara, Volume 11, Issue 1
Authors: Ghaqda Maltija tal-Folklor
Keywords: Folklore -- Malta -- Periodicals
Folklorists -- Malta
Manners and customs -- Malta
Issue Date: 2017
Publisher: Ghaqda Maltija tal-Folklor
Citation: Ghaqda Maltija tal-Folklor. (2017). L-Imnara : volume 11 : issue 1 : 2017
Abstract: L-Imnara hu rivista tal-Ghaqda Maltija tal-Folklor li jinkorpora fih artikli varji dwar l-aspetti folkloristici lokali. Werrej: L-editorjal – Fqira u skarsa: l-edukazzjoni u t-taghlim fl-ewwel snin tas-seklu dsatax (1800-36) ta’ George Cassar – Clikki clikki c-combini: il-labar fil-kuxxinett.. ta’ Consiglia Azzopardi – Kuruni ta’ devozzjoni ta’ Guido Lanfranco – Il-praspar miktuba minn Dun Xand Cortis (1856-1916) ta’ Marlene Mifsud Chircop – Il-bexxiexa ta’ George Cilia – L-Imnarja ta’ tfuliti fis-Siggiewi: fis-snin ghoxrin tas-seklu li ghadda ta’ Carmel Vella – Drawwiet f’jum l-Irxoxt fil-Birgu ta’ dari ta’ Anton Attard – Il-quccija fil-festa ta’ Santa Lucija fost il-Maltin ta’ Tunez ta’ Aurore Verie – L-esportazzjoni tal-kemmun minn Malta ta’ Nazzareno Azzopardi – Il-karnival Tarxiniz tal-imghoddi ta’ Joseph C. Camilleri – Drawwiet li spiccaw jew inbidlu ta’ Rafel Bonnici Cali – L-element primittiv tan-‘nar’ fil-festa Maltija ta’ Raymond Saliba
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/40344
Appears in Collections:L-Imnara, Volume 11, Issue 1
L-Imnara, Volume 11, Issue 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
imnara v.11(1).PDF28.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.