Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/41761
Title: Ghaliex nghidulu "Hadd Lazzru"
Authors: Elsie
Keywords: Raising of Lazarus (Miracle)
Jesus Christ -- Miracles
Fasts and feasts -- Catholic Church
Fasts and feasts -- Malta
Issue Date: 1955
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Elsie. (1955). Ghaliex nghidulu "Hadd Lazzru". Lehen l-Art Imqaddsa, 1(2), 24-25.
Abstract: Hawn Malta, ghandna l-lum, u kellna wisq aktar dari, hafna ghidut u drawwiet bhal tal-Palestina. Fost dawn, nghidu ghall-erwieh meta nieklu jew nixorbu. Nigbru xi bicca hobz li nsibuha fl-art u nbusuha u nqeghduha fejn ma tirtifisx. Nghidu Alla jbierek! meta naraw xi haga kbira jew sabiha hafna. Nghaddu l-lejl barra qabel xi festa kbira (bhall-Imnarja u l-Milied). U bosta ohrajn. Fdal iehor hu, li ahna hawn. Malta Hadd il-Passjoni, meta fil-knejjes fil-Palestina f'Hadd Lazzru. Johorgu jghannu l-ghanja ta' Lazzru. Mela aktarx li hekk ukoll kien fiz-zmien l-antik hawn Malta. Ghalhekk ghadna nghidulu Hadd Lazzru.
Description: Includes blessing from Giacinto M. Faccio, O.F.M on page 23.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/41761
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1955
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1955

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ghaliex_nghidulu_Hadd_Lazzru_1955.pdf3.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.