Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43419
Title: Jien u naqra l-Vangelu
Authors: Saydon, Pietru Pawl
Keywords: Bible. Gospels -- Criticism, interpretation, etc.
Bible. Matthew -- Relation to Luke
Bible. Luke -- Relation to Matthew
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Saydon, P. P. (1961). Jien u naqra l-Vangelu. Lehen l-Art Imqaddsa, 7(2), 34-35.
Abstract: F-l-harga Jannar-Marzu 1959, faccata 18 ktibna: "Min jaqra l-Vangeli u jqabbilhom bejnietlhom jiltaqa ma hafna tfixkil li xi drabi jwaqqfu jew igarrfu fil-mixi tal-qari tieghu." U nahseb jien Ii aktar minn wiehed, hu, u jaqra l-Vangelu, kellu jieqaf biex jara kif sa jehles minn xi tfixkil. Nghidu ahna: II-Vangelu ta' San Mattew jibda bir-rakkont tat-twelid ta' Gesu Bambin. Hekk ukoll jibda l-Vangelu ta' San Luqa. Imma r-rakkont ta' wiehed ma jixbah xejn lir-rakkont tal-iehor. San Mattew donnu ma jaf xejn Ii Gesu twieled barra mid-dar, fi zmien ta' censiment ordnat mil-Imperatur Augustu; mill-banda l-ohra San Luqa donnu anqas ma jaf bil-migja tas-slaten magi u bil-qtil tat-trabi ta' Betlehem. U wiehed jahbat ighid: Lil min naqhad nemmen minnhom it-tnejn?
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43419
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jien_u_naqra_l-Vangelu_1961.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.