Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43449
Title: Il-Madonna ta’ Libnan
Authors: Hoade, Ewgenju
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint -- Statues -- Lebanon -- Harissa
Idols and images -- Worship
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Hoade, E. (1961). Il-Madonna ta’ Libnan. Lehen l-Art Imqaddsa, 7(2), 55-56.
Abstract: Fiz-zmien Ii I-KattoIci tad-dinja kienu qeghdin jithejjew biex jaghmIu t-tifkira ta' gheluq il-hamsin sena minn meta I-Papa Piju IX kien xandar id-Domma tan-Nisel Safi tal-Madonna, wiehed Gizwita, Fra Lucjanu Kattin S.J., hareg bit tinbiha Ii Libnan kien jixraq Ii jwaqqaf mafkar ghal dejjem bhal gheIiema ta' kemm dan il-pajjiz kien mill-qedem moghti ghaI qima tal-Madonna, Qal Ii kien jixraq Ii titwaqqaf statwa kbira tal-Madonna, Ii tkun tidher minn bghid u Ii jkunu jistghu jzuruha l-insara kollha, ta' liema gens u rit ikunu. Id-Delegat Apostolku ta' dak iz-zmien, Mons. Karlu Duval O.P., u I-Patrijarka Maronita Monsinjur IIjas Hojek, laqghu din it-tnebbiha b'hegga kbira.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43449
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Madonna_ta’_Libnan_1961.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.