Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43455
Title: Gerusalem il-Belt Imqaddsa
Authors: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Keywords: Jerusalem -- Description and travel
Sacred space -- Jerusalem
Jerusalem -- In Judaism
Jerusalem -- In Christianity
Jerusalem -- In Islam
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta. (1961). Gerusalem il-Belt Imqaddsa. Lehen l-Art Imqaddsa, 7(2), 48-51.
Abstract: Il-kotra l-kbira ta' dawk Ii kienu jaghmlu l-Kummissjoni Barranija tal-Gnus Maghquda, fuq il-Palestina, uriet ix-xewqa taghha, fir-Rapport, Ii Gerusalem rna tkunx belt tal-Lhud, jew belt tal-Gharab, imma titqieghed taht il-harsien u l-jedd Internazjonali. Hekk Gerusalem kienet tkun Corpus Separatum, jigifieri bicca art mifruda ghaliha wehedha, bla suldati, u ma hi ta' hadd u hi ta' kull hadd. Din ix-xewqa kienet milqugha mill-Gemgha tal-Gnus Maghquda, f'Novembru tas-sena 1947, imma wara ma gietx imhaddma. Bhal issa l-qaghda ta' Gerusalem hi Ii tinsab maqsuma fi tnejn: belt tal-Lhud u belt tal-Gharab.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43455
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerusalem_il-Belt_Imqaddsa_1961.pdf4.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.