Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43459
Title: L-istorja ta' Gerusalem
Authors: Tabone, Anton
Keywords: Palestine -- History
Jerusalem -- History
Jerusalem -- Antiquities
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Tabone, A. (1961). L-istorja ta' Gerusalem. Lehen l-Art Imqaddsa, 7(3), 72-75.
Abstract: Il-ghorrief ta' zminijietna jghidu Ii Gerusalem kelIha I-bedu taghha minn ftit djar mibnijin fuq ilsien ta' art, bejn zewg widien, qrib ghajn ta' l-ilma Ii kienet gewwa ghar f'qiegh il-wied. Dawk in-nies Ii kienu jghixu f'dawk id-djar darba wahda gew imkeccijin min-nies aqwa minnhom Ii, fil-Kotba ta' I-Ghaqda l-Qadima, humla msemmijin Kanghanin, meta dahlu fiI-Palestina qrib it-3,000 sena qabel it-twielid ta' Krisitu. L-ghorrief saru jafu dan mill-hafna ghodod u fuhhar ta' Zmien iI-Hagar u ta' Zmien il-Bronz Ii instabu f'dawk l-inhawi.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43459
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-istorja_ta'_Gerusalem_1961.pdf4.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.