Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43460
Title: Dawk li ghandhom il-jedd fil-Qabar ta' Kristu
Authors: Nagella, Mudir
Keywords: Tombs -- Israel -- Jerusalem
Franciscans -- History
Sacred space -- Israel -- Jerusalem
Historic sites -- Political aspects -- Israel -- Jerusalem
Religion and politics -- Israel -- Jerusalem
Jesus Christ -- Burial
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Nagella, M. (1961). Dawk li ghandhom il-jedd fil-Qabar ta' Kristu. Lehen l-Art Imqaddsa, 7(2), 57.
Abstract: Daz-zmien, barra mill-Kattolki, hemm tliet xorta ta' Insara ohra, Ii m'humiex KattoIki, li ghandhom il-jedd Ii jaghtu qima fiI-Bazilka taI-Qabar ta' Kristu; dawn huma I-Armeni, iI-Koptin u I-Griegi. Meta s-saltna tas-SaIibijin (Crociati, bit-TaIjan), Ii kienu Kattolki, intemmet minn Gerusalem, fis-sena 1187, il-knejjes saru hwejjeg il-pajjiz. Kien bis-sahha tar-Re u r-Regina ta' Napli, Roberto d'Angio u Sanca t'Aragona, Ii I-Frangiskani, fis-sena 1331 qaIghu Ii jistghu jidhIu jghammru f'Gerusalem u jqaddsu u jqimu, maI-Insara I-ohra Ii ma jaqbIux ma' Ruma, fil-Qabar ta' Kristu.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43460
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dawk_li_ghandhom_il-jedd_fil-Qabar_ta'_Kristu_1961.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.