Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43469
Title: Il-Mezuza
Authors: Berti, Ubertinu
Keywords: Judaism -- Liturgical objects
Mezuzah
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Berti, U. (1961). Il-Mezuza. Lehen l-Art Imqaddsa, 7(3), 82-83.
Abstract: Malli wiehed Lhudi, jixtri, jew jikri dar, meta jmur jghammar fiha, qabel kollox, jahseb biex iqaddisha bl-ewwel tifkira t'Alla. U din it-tifkira t'Alla hu dak Ii hemm mamur, jew ikkmandat fil-Ktieb tad-Dewteronomju, taqsima VI vers 9: "Ghandek tikteb kliem il-Ligi fuq il-hwieser u fuq il-ghatba ta' bieb darek". Gihalhekk, l-ewwel haga Ii jaghmel il-Lhudi fid-dar il-gdida hi Ii, ftit fil-gholi, fil-hieser il-Iemini taI-bieb ta' barra u fil-hieser ta' kull bieb iehor tal-kmamar ta' gewwa, iwahhal imserka - tal-ghewwied, tal-hgieg jew tal-hadid - twila minn 2 sa 4 pulzieri, Ii gewwa filha jkun hemm bicca gilda zghira ta' xi bhima safja - baqra, naghga, jew moghza bi kliem miktub fiha mehud mill-Kotba Mqaddsa. Din I-imserka bil-gilda mikituba gewwa fiha, jghidulha Mezuza.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43469
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Mezuza_1961.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.