Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43673
Title: Kemm hi sabiha l-mewt
Authors: Magro, Nikola
Keywords: Editorials
Catholic Church -- Doctrines
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Magro, N. (1961). Kemm hi sabiha l-mewt. Lehen l-Art Imqaddsa, 7(4), 97.
Abstract: Biex tkun taf kemm hu sabih il-mistrieh, qabel xejn, trid tkun taf kemm hija kerha l-ghajja. Ghax fid-dinja, biex taghraf haga, trid dejiem, tqisha ma' haga ohra. U x'inhi l-ghajja? Il-ghajja hija d-diqa, Ii titnissel mill-hela tas-sahha, Ii tigi mix-xoghol. Mhux minn dak il-loghob u l-moghdija taz-zmien, li drabi jghidulu xoghol, imma, mix-xoghol ta' bil-haqq, li jkidd u jahli, ghax bih il-gisem jixba' jahmel, u l-mohh, jiddejjaq jahseb.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43673
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kemm_hi_sabiha_l-mewt_1961.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.