Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43684
Title: Mawra sa Betlehem
Authors: Elsie
Keywords: Bethlehem (Pa.) -- Description and travel
Bethlehem (Pa.) -- History
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Elsie. (1961). Mawra sa Betlehem. Lehen l-Art Imqaddsa, 7(4), 121-126.
Abstract: Bhal, daz-zmien, zmien il-Milied, qalb kull hadd tingibed lejn naha wahda; hsieb kull hadd jittajjar lejn belt wahda; u ghajnejn kull hadd jixtiequ jaraw haga wahda: dik il-Grotta mbierka, qrib Betlehem, Ii gewwa fiha twieled Gesu, li hu wahdu, fid-dinja, kellu jgib is-Sliema. Ftit hawn nies, hawn Malta, Ii jafu kif inhu Betlehem, ghax minn Malta ghal Palestina, ftit imorru nies. Jien, nghid ghalija, lil Betlehem nafu sewwa, daqs kieku ikien rahal ta' Malta jew xi haga aktar. Ghax jien domt il-Palestina hafna snin; u Betlehem kont gej u sejjer, l-aktar ghal habta tal-Milied.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43684
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mawra_sa_Betlehem_1961.pdf8.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.