Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43688
Title: Araw li hadd ma jqarraq bikom
Authors: Magro, Nikola
Keywords: Catholic Church -- Doctrines
Jesus Christ -- Knowledge and learning
Issue Date: 1962
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Magro, N. (1962). Araw li hadd ma jqarraq bikom. Lehen l-Art Imqaddsa, 8(1), 1.
Abstract: Jekk tahseb ftit juq grajjietek, jew fuq grajjiet in-nies li taf, tintebah malajr kemm hu minnu dak Ii qal Gobb, Ii I-hajja ta' bin Adam fid-dinja, hi glieda. Glieda ta' wiehed ma' wiehed, jew ta' wiehed ma' hafna. Glieda bierda, jew glieda harxa. Glieda biex tilqa' lill-ghadu li jrid jeghelbek, jew biex tehles minnu, jekk sfajt meghIub; imma kull imkien u dejjem: GLIEDA! U billi bin Adam maghmul minn gisem u hsieb, il-ghadu jitqabad mieghek, jew bis-sahha tal- isem, jew bil-hila tal-hsieb. Iridek taqdih, trid u ma tridx, jew ghax felah ghalik u jassrek, jew ghax qarraq bik u sbiek.
Description: Jinkludi werrej.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43688
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1962
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1962

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Araw_li_hadd_ma_jqarraq_bikom_1962.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.