Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43710
Title: Didake (it-taghlim tat-tnaxr-Appostlu)
Authors: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Keywords: Didache
Church -- History of doctrines -- Early church, ca. 30-600
Christian ethics -- History -- Early church, ca. 30-600
Issue Date: 1962
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta. (1962). Didake (it-taghlim tat-tnaxr-Appostlu). Lehen l-Art Imqaddsa, 8(1), 22-25.
Abstract: Din il-kitba, id-Didake, jew Taghlim tat-Tnaxr-Appostlu, hija xoghol Lhudi-Nisrani, Ii kif jinhaseb min-nies Ii jifhmu, kien miktub, ghal habta ta' bejn is-sena 80 u s-sena 120 Wara Kristu. Qisu xi ktieb tal-knisja tal-Ewwel Xirkiet tal-Insara. Ghal hekk ghandu siwi kbir biex minnu jingharaf, b'ras il-ghajn, kif kienu jghixu I-Insara ta' zmien l-Appostli u ta' ftit wara. Dan il-Manuskritt insab f'Kostantinopli fil-Bibljoteka tal-Patrijarka Grieg, fis-sena 1873. Fih erba' taqsimiet: I-ewwel, minn I sa VI, Morali, jew fuq id-drawwiet; it-tieni, mis-VII sal-X, Liturgija, jew iI-qadi tal-knisja; it-tielet, mill-XI sal-XV, Dixxiplina, kif ghandhom jitmexxew ix-Xirkiet tal-Insara, u r-raba' u I-ahhar, Ii hi XVI, Eskatologija, fuq I-ahhar jiem tad-dinja. Ghall-ewwel Ii nsab xi ghorrief ma redux jemmnu Ii kien awtentku, jigifieri Ii kien tas-sew kitba qadima u ewlenija, imma wara kien imwettaq biz-zejjed u aktar minn biz-zejjed. F'kitba Apokrifa, Ii qatt ma ntilfet. jisimha I-Ittra ta' san Barnaba id-"Didake," tinsab imtennija qisha kollha. Sa fejn nafu ahna, dil-kitba ghadha qatt ma harget bil-Malti. Billi ma stajniex insibu malajr dil-kitba bill- Latin jew bil-Grieg, qlibniha minn fuq I-Ingliz. Ghal hekk, billi hija qlib minn fuq qlib jista' jkun fiha 'I hawn u 'I hemm xi rqaqat mittiefsa.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43710
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1962
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1962

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Didake_(it-taghlim_tat-tnaxr-Appostlu)_1962.pdf5.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.