Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52526
Title: Il-Kunsill Civiku ta' Ghawdex : esperjenza tal-imghoddi jew mudell ghall-gejjieni?
Other Titles: Public life in Malta : essays on governance, politics and public affairs in the EU's smallest member state : Vol. 1 / 2
Authors: Warrington, Edward
Keywords: Malta -- Politics and government
Local government -- Malta -- Gozo
Anniversaries
Malta -- History -- 1964-
Issue Date: 2012
Publisher: University of Malta. Faculty of Economics, Management and Accountancy. Department of Public Policy
Citation: Warrington, E. (2012). Il-Kunsill Civiku ta' Ghawdex : esperjenza tal-imghoddi jew mudell ghall-gejjieni? In M. T. Vassallo (Ed.), Public life in Malta : essays on governance, politics and public affairs in the EU's smallest member state : Vol. 1/2 (pp. 202-208). Msida: University of Malta.
Abstract: L-Għawdxin u l-Maltin jedhew bit-tifkiriet. Ma tgħaddix ġimgħa mingħajr tifkira ta’ xi ċentinarju mit-twaqqif ta’ xi parroċċa, inkella festa f’għeluq il-ħamsin sena mill-inkurunazzjoni ta’ xbieha qaddisa, inkella lejla mużiko-letterarja f’ġieħ xi surmast li waqqaf banda ħamsa u sebgħin sena ilu, u l-bqija. Dawra mat-toroq tal-Gżejjer twassal minn niċċa għal oħra, minn mafkar għal irħama, donnok għaddej minn via sagra li tfakkar qaddisin, benefatturi u dawk li mietu b’diżgrazzja tul medda ta’ sekli. Ħadd ma għandu jistgħaġeb b’dan l-akkaniżmu għattifkiriet, għax l-Għawdxin u l-Maltin poplu ċkejken bi storja twila. Ilmonumenti, l-irħamiet, l-istejjer li nirrakkontaw minn nisel għal nisel, dawn kollha jfakkru il-ġens imnejn ġej; ifissru min hu llum; u kultant, jekk jgħarbilhom sewwa, jgħinuna nagħrfu l-isfidi tal-ġejjieni. Għaddejjin minn żmien ta’ bidliet mgħaġġlin, wiesgħin u mill-qiegħ, qalb il-fdalijiet ħajjin u mejtin ta’ storja li ilha tintiseġ għal madwar sebat elef sena. X’jiswew dawn il-fdalijiet, dawn it-tifkiriet fi żmien daqstant imqalleb, daqstant ġdid, daqstant lest li jiċħad lill-imgħoddi? Din ilmistoqsija qiegħda tqum f’kull qasam tal-ħajja ta’ ġensna, u t-tweġibiet aktarx m’humiex ċari. Qajjimha min sejjaħ din il-konferenza biex titfakkar il-ħamsin sena mit-twaqqif tal-Kunsill Ċiviku ta’ Għawdex u staqsa jekk kienx il-Kunsill Ċiviku esperjenza tal-imgħoddi inkella mudell għall-ġejjieni.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52526
ISBN: 9789995701680
Appears in Collections:Public life in Malta : essays on governance, politics and public affairs in the EU's smallest member state : Vol. 1 / 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Kunsill_Civiku_ta'_Ghawdex_esperjenza_tal-imghoddi_jew_mudell_ghall-gejjieni_2012.pdf
  Restricted Access
191.64 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.