Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/66419
Title: Antoloġija ta' poeżija lirika
Authors: Baldacchino, Lennox
Keywords: Poets, Maltese
Literature
Art criticism
Issue Date: 1993
Citation: Baldacchino, L. (1993). Antoloġija ta' poeżija lirika (Bachelor's dissertation).
Abstract: Dan ix-xoghol jikkonsisti f'gabra ta' poeziji lirici mislutin mill-perjodu poetiku Malti kollu. Il-poeziji maghzula tqassmu f 'seba' taqsimiet differenti b'kull taqsima thaddan fiha dawk il-poeziji li jitkellmu fuq suggett i komuni. Shala dahla ghal dawn it-taqsimiet fittixt li nghaqqad il-poeziji flimkien billi t'iarist kritikament lejn dawk l-aspetti u xejriet li jispikkaw l-aktar. Kif wieied jista' jara mhux kull poezija setghet tinghazel biex taghmel parti minn dan ix-xoghol. Qghadt attent ghalhekk li naghzel dawk il-poeziji li jissodisfaw il-kriterji li titlob il-poezija bhala lirika. Dan ix-xoghol ma setax jitwettaq minghajr numru mdaqqas ta' sieghat ta' tiftix fil-kotba tal-poeti. Ghal idea isheh dwar il-kriterji msemmija, li l-qarrej huwa mleggeg biex ihares lejn l-introduzzjoni fejn fost 1-ohrajn harist lejn x'nifhmu ezattament b'antologija u b'poezija lirika, u tajt ukoll 1'1jiel dwar kif wiehed jista' jersaq lejn il-poezija. lkkonkludejt ix-xoghol billi tajt harsa hafifa lejn il-poeti li jidhru f'din l-antologija. Naghlaq billi nghid li l-harsa li tajt lejn it-taqsimiet u l-poeti mhix ghajr tibna wahda minn munzell sl"i.ih ta' informazzjoni fuq is-suggett. Inheggeg ghalhekk l-qarrej biex ihares lejn i r-referenzi li jidhru war a kull taqsima u lejn il-bibliografija li tidher fl-ahhar. Dawn jinkludu lista tax-xoghlijiet ewlenin f'dan il-qasam.
Description: B.ED.(HONS)
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/66419
Appears in Collections:Dissertations - FacEdu - 1953-2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baldacchino_Lennox_1993.pdf
  Restricted Access
4.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.