Għaqda Ħbieb il-Kappelli Maltin - Newsletter Community home page Statistics

Logo
L-għan ta’ Ħbieb il-Kappelli Maltin hu, li tqajjem interess u teduka lin-nies fuq il-kappelli li nsibu ma' kull rokna ta’ pajjiżna, billi torganizza attivitajiet fihom. Kull xahar l-Għaqda tohrog fuljett elettroniku li fih wiehed jista jsib fost tagħarif ieħor kemm informazzjoni fuq id-diversi kappelli u kif ukoll l-attivitajiet organizzati mill-istess għaqda.

Browse

Collections in this community

Discover Peer-Reviewed Content