Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/74724
Title: Storja-Oggett 4 : Programmes 1-13
Other Titles: Prog 1 : Statwa tal-artist Antonello Gagini li tinsab fil-knisja ta’ Ġieżu, ir-Rabat, Malta, u l-pedestal ta’ din l-istess statwa – Dr Charlene Vella
Prog 2 : Partijiet mill-armatura ta’ de Valette – Franco Navarro
Prog 3 : Dokument tal-1804 li jitkellem dwar il-ġejjieni tal-Ordni ta’ San Ġwann – Dr Valeria Vanesio
Prog 4 : Iċ-Ċippus jew kandelabrum – Dr Abigail Zammit
Prog 5 : Il-karta tal-għaxar lira Maltija u aspetti soċjo-ekonomiċi minn wara l-Indipendenza - Mark Camilleri
Prog 6 : Proġett ta’ kxif, konservazzjoni u restawr ta’ sett ta’ pitturi dekorattivi fuq il-ħajt fil-binja il-ġdida li ser tospita l-Arkivji Notarili – Dr Joan Abela & Amy Sciberras
Prog 7 : Materjal mill-arkivju privat ta’ Francis S. Mallia, li permezz tiegħu nistgħu naraw kif żviluppa l-studju tal-arkeoloġija u kif żviluppaw il-mużewijiet f’Malta fis-60, s-s70 u l-bidu tas-snin 80 - Nico Muscat
Prog 8 : Xbihat tal-Madonna fis-Santwarju tal-Mellieħa - Valentina Lupo
Prog 9 : Il-Ġibsoteka tal-Università ta’ Malta fil-campus tal-Belt Valletta, b’emfażi fuq l-istatwa tal-Apollo del Belvedere - Chiara Galea
Prog 10 : Każijiet dwar Birkirkara mit-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni - Mario Gauci
Prog 11 : Munita tal-fidda minn Rodi li għal xi żmien l-Ordni ta’ San Ġwann kienet taħseb li hija waħda mit-tletin biċċa fidda ta’ Ġuda - Matthias Ebejer
Prog 12 : Abito della penitenza, l-ereżija u l-penitenza fis-seklu 17 - Gabriel Farrugia
Prog 13 : Il-Cosmographia (seklu 16) ta’ Sebastian Münster u il-Grand Mastru Jean de Valette
Authors: Buttigieg, Emanuel
Gauci, Liam
Keywords: Malta -- History
Art -- Malta
Order of St John
La Vallette, Jean Parisot, 1494-1568
Knights of Malta
Malta Maritime Museum (Vittoriosa, Malta)
University of Malta. Valletta Campus. Ġibsoteka
Cippi of Melqart (Malta)
Issue Date: 2021-01
Publisher: Campus FM
Citation: Buttigieg, E.m & Gauci, L. (Producers & Presenters). (2021). Storja-Oggett 4 [Radio series]. Malta: Campus FM
Abstract: The fourth series of programs where we meet with various guests who present history as a means of getting to know the past through the experiences of men and women and their stories. This series is produced and presented by Dr Emanuel Buttigieg, lecturer at the Department of History at the University of Malta and Liam Gauci, curator of the Malta Maritime Museum.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/74724
Appears in Collections:Storja-Oggett (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STORJA_OGETT_S4_EP01.mp3radio programme39.35 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP02.mp3radio programme39.33 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP03.mp3radio programme39.33 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP04.mp3radio programme39.33 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP05.mp3radio programme39.52 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP06.mp3radio programme39.33 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP07.mp3radio programme39.33 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP08.mp3radio programme39.16 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP09.mp3radio programme39.19 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP10.mp3radio programme39.24 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP11.mp3radio programme39.74 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP12.mp3radio programme37.31 MBUnknownView/Open
STORJA_OGETT_S4_EP13.mp3radio programme39.3 MBUnknownView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.