Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/83053
Title: It-tema tal-vjaġġ fil-poeżija ta' Mario Azzopardi
Authors: Bonello, Josef (2010)
Keywords: Azzopardi, Mario, 1944- -- Criticism and interpretation
Voyages, Imaginary
Maltese poetry -- 21st century
Maltese literature -- 21st century
Issue Date: 2010
Citation: Bonello, J. (2010). It-tema tal-vjaġġ fil-poeżija ta' Mario Azzopardi (Bachelor's dissertation).
Abstract: L-ideoloġija ġenerali ta' Azzopardi, qabel ma nidħlu fid-dettal fil-mixja poetika tiegħu fis-sittinijiet, hija tal-poeta li jrid jesplora l-kruha tal-ħajja biex ikun jista' jeliminaha. Ladarba dak iż-żmien ikun ta' vjolenza, hekk ukoll il-poeżija għandha tkun vjolenti. Il-poeżija tilħaq il-qofol tagħha meta ssir forma ta' protesta li tirrifletti l-uġigħ tal-poplu. Azzopardi jemmen li kull kreazzjoni artistika hija att politiku. Il-kreattivita' letterarja għandha tkun proċess kontinwu favur il-progress ta' soċjeta' partikolari. Il-letteratura trid tirrifletti l-involviment tal-bniedem fis-soċjeta', biex b'hekk tkun tista' tirrifletti l-kuxjenza kollettiva u l-kreattivita' b'tali mod li tkun tista' tiġi wżata bħala għodda rivoluzzjonarja. Il-letteratura m'għandhiex tkun monopolizzata mill-akkademiċi. Il-kultura personali: li tkun konxju ta' dak li qiegħed jiġri fis-soċjeta' preżenti, tagħti sura lill-kultura soċjali. Il-bniedem mhux qiegħed jiġi ppreżentat bir-realta' anzi hu estran minnha. Azzopardi fil-kitba kreattiva tiegħu jmur 'il bogħod mill-elitiżmu akkademiku ta' żmienu, li jista' jwassal għat-tnaqqis tal-popolarita' tal-poeżija.
Description: B.A.(HONS)MALTESE
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/83053
Appears in Collections:Dissertations - FacArt - 1999-2010
Dissertations - FacArtMal - 1964-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.A.(HONS)MALTESE_Bonello_Josef_2010.pdf
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.